Tag lưu trữ: con đường bé nhỏ

October, 2017

  • 13 October

    [Giới thiệu sách] Tất Cả Là Hồng Ân – Đời sống và con đường của Thánh Têrêsa Lisieux

    Có người nói rằng, nếu ví cuộc đời Thánh Têrêsa như một bản nhạc, hẳn chắc bản nhạc ấy mang giai điệu trầm buồn. Nhưng với tôi, dường như những nốt nhạc, những giai điệu trong hòa khúc ấy lại chuyên chở cả một tâm hồn trào tràn nhựa sống, …