Trang chủ / Tag lưu trữ: Đỗ Quang Chính

Tag lưu trữ: Đỗ Quang Chính

Tết Nguyên Đán tại thủ đô Thăng Long giữa thế kỷ 17

TẾT NGUYÊN ĐÁN TẠI THỦ ĐÔ THĂNG LONG GIỮA THẾ KỶ 17 Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Tết Nguyên đán là những ngày vui vẻ nhất trong năm của người Việt Nam. Joseph Tissanier, người Pháp, sống ở Thăng Long từ 1658-1663 đã dự năm cái Tết ở đây, …

Xem tiếp »

Tu sĩ Dòng Tên ALEXANDRE DE RHODES từ trần

Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Từ nửa thế kỷ nay, rất nhiều sách báo viết về Alexandre de Rhodes: khen có, chỉ trích cũng có. Họ tìm hiểu, giải thích từ nguồn gốc gia tộc ông đến những hoạt động truyền giáo, những cách “hội nhập văn hóa” và …

Xem tiếp »

Linh mục GASPAR D’AMARAL viết chữ Quốc Ngữ mới

LINH MỤC GASPAR D’AMARAL VIẾT CHỮ QUỐC NGỮ MỚI Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Ở bài trên, chúng tôi đã trình bày về trình độ chữ quốc ngữ của linh mục Đắc Lộ từ năm 1625-1644; hơn nữa trong kết luận chúng tôi đã viết là linh mục Gaspar …

Xem tiếp »

Lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam

LÒNG NHIỆT THÀNH CỦA BỔN ĐẠO VIỆT NAM Tác giả: Đỗ Quang Chính SJ. Nói đến lòng nhiệt thành của bổn đạo Việt Nam suốt từ khi truyền giảng Tin Mừng “chính thức” kể từ 1615 đến nay, là công việc lớn lao. Vì vậy, trong bài này chúng tôi …

Xem tiếp »

Tập Lược Sử Nước Annam

TẬP LỊCH SỬ NƯỚC ANNAM Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Chúng ta đều biết rằng, chữ Việt ngày nay đã do nhiều linh mục dòng Tên ở Việt Nam sáng tác vào đầu thế kỷ 17, còn người có công xuất bản đầu tiên (năm 1651) hai cuốn sách …

Xem tiếp »

Tình trạng dân số đàng ngoài TK 17

TÌNH TRẠNG DÂN SỐ ĐÀNG NGOÀI THẾ KỶ 17 Tác giả: Đỗ Quang Chính, sj. Ngày nay người ta có thể biết dễ dàng dân số của Việt nam hay bất cứ nước nào hiện thời trên thế giới; nhưng vào thế kỷ XVII, việc này lại rất khó, khó …

Xem tiếp »