Tag lưu trữ: đức tin

July, 2019

  • 14 July

    Thư Kể Chuyện Đức Tin Của Bà

    Cha ơi, con kể cho cha nghe một kinh nghiệm mới trong đời sống đức tin con nhận được nè! Cũng mới cách đây 3 mùa hè, con cứ hoài xin mẹ và các anh chị cho con được vào tây nguyên một chuyến, phần vì công việc gia đình, …