Tag lưu trữ: Giêsu hữu qua đời

November, 2023

  • 6 November

    Xin ơn “sống suốt đời trong Dòng”

    Ngày 06 tháng 11 là ngày Phụng vụ Dòng Tên cử hành Thánh lễ cầu cho các Giêsu Hữu đã qua đời. Đây là dịp các anh em Dòng Tên tri ân, nhắc nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho hàng trăm ngàn tu sĩ Dòng Tên trên khắp …

July, 2013

  • 27 July

    Tiểu sử cố linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J.

    Linh mục Giuse Lê Thanh Quế, S.J. Sinh ngày 23/06/1933 (theo giấy tờ: 23/06/1938) Quê quán: Hải Tây   , Nam Định