Tag lưu trữ: giới trẻ

February, 2017

  • 27 February

    Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 32 (09/04/2017)

    Sứ Điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 32, mồng 09 tháng 04 năm 2017 “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại” (Lc 1,49) Các bạn trẻ thân mến, Giờ đây chúng ta lại tái lên đường sau khi chúng …