Tag lưu trữ: hình xăm

December, 2017

  • 5 December

    Liệu người Công giáo xăm mình được không? 5 điều cần xem xét

    (Ảnh: Internet) Nếu chúng ta thực sự lựa chọn ghi dấu ấn vĩnh viễn trên cơ thể chúng ta, chúng ta cần đảm bảo rằng các dấu hiệu ấy miêu tả những giá trị mà chúng ta sẽ luôn luôn đồng nhất và sống với chúng, bởi vì hình xăm …