Tag lưu trữ: Hồn xác lên trời

October, 2023

  • 12 October

    Những Tư Tưởng Của Thánh John Henry Newman Về Đức Trinh Nữ Maria

    Mẹ Maria – Mẹ của chúng ta   Ngày 13 tháng 10 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2019, thánh John Henry Newman được phong thánh. Trong ngày đặc biệt này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả bài …