Trang chủ / Tag lưu trữ: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Tag lưu trữ: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Ðể Làm chứng cho Vua Quan (17.11.2019 – Chúa nhật – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt nam)

Lời Chúa: (Mt 10, 17-22) Khi ấy, Ðức Giêsu sai mười hai môn đệ đi và dặn rằng: 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ …

Xem tiếp »

Đáp lễ (4.11.2019 – Thứ hai Tuần 31 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 14, 12-14 Khi ấy Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế …

Xem tiếp »

Cửa hẹp (30.10.2019 – Thứ tư Tuần 30 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 13, 22-30 Hồi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

Xem tiếp »

Nhận xét thời đại này (25.10.2019 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 12, 54-59 54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, …

Xem tiếp »

Sai thợ ra gặt lúa (18.10.2019 – Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

Lời Chúa: Lc 10, 1-9. 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt …

Xem tiếp »

Xin dạy chúng con cầu nguyện (9.10.2019 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các …

Xem tiếp »

Tôi Là Nữ Tỳ Của Chúa (6.10.2019 – Chúa nhật – Lễ Ðức Mẹ Mân Côi)

“Tiếng xin vâng khó khăn nhất của Mẹ Maria là tiếng xin vâng dưới chân thập giá. Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ …

Xem tiếp »

Khốn cho ngươi (4.10.2019 – Thứ Sáu Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 10, 13-16 13 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 …

Xem tiếp »

Trở lại và trở nên như trẻ thơ (1.10.2019 – Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

Lời Chúa: Mt 18, 1-5 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

Xem tiếp »

Người nhỏ nhất (30.9.2019 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 và nói với các ông: “Ai tiếp đón …

Xem tiếp »