Trang chủ / Tag lưu trữ: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Tag lưu trữ: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

Em thật có phúc (15.8.2018 – Lễ Đức Mẹ lên trời)

Đức Mẹ đi viếng bà Êlisabét Watch this video on YouTube Lời Chúa: Lc 1, 39-56 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng …

Xem tiếp »