Tag lưu trữ: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu S.J.

July, 2024

 • 22 July

  Manna: Ai là mẹ tôi? (Thứ Ba Tuần 16 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 12, 46-50 46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm …

 • 19 July

  Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như …

 • 18 July

  Manna: Ta muốn lòng nhân (Thứ Sáu Tuần 15 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 12, 1-8 1 Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không …

 • 17 July

  Manna: Hiền hậu và khiêm nhường (Thứ năm Tuần 15 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 11,28-30 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì …

 • 14 July

  Manna: Không xứng với Thầy (Thứ Hai tuần 15 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 10, 34 – 11, 1 34“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái …

 • 12 July

  Manna: Anh em đừng sợ ( Thứ Bảy Tuần 14 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 10, 24-33 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người …

 • 11 July

  Manna: Vì Danh Thầy (Thứ Sáu Tuần 14 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 10, 16-23 16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh …

 • 9 July

  Manna: Mười hai tông đồ (Thứ tư Tuần 14 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 10, 1-7 Khi ấy, Ðức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Ðồ: đứng đầu …

 • 8 July

  Manna: Sai thợ ra gặt lúa (Thứ ba Tuần 14 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 9, 32-38 32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám.33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! …

 • 3 July

  Manna: Thấy họ có lòng tin (Thứ Năm Tuần 13 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 9, 1-8 1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, …

June, 2024

 • 30 June

  Manna: Không chỗ tựa đầu (Thứ Hai Tuần 13 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 8, 18-22 18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia.19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”20 Đức Giê-su trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có …

 • 28 June

  Manna: Anh là tảng đá (Lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô, tông đồ)

    Lời Chúa: Mt 16, 13-19 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người …

 • 26 June

  Manna: Xây trên nền đá (Thứ năm Tuần 12 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 7, 21-29 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.22 Trong ngày ấy, nhiều …

 • 24 June

  Manna: Cửa hẹp và đường chật (Thứ Ba Tuần 12 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 7, 6. 12-14 6 “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì …

 • 23 June

  Manna: Em này rồi sẽ ra sao? (Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả)

  Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai.58 Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt …

 • 21 June

  Manna: Người sẽ thêm cho (Thứ Bảy tuần 11 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 6, 24-34 (24) “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi …

 • 20 June

  Manna: Kho tàng ở đâu, tim ở đó (Thứ sáu Tuần 11 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 6, 19-23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng …

 • 19 June

  Manna: Lạy Cha chúng con (Thứ năm Tuần 11 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 6, 7-15 7 “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 …

 • 17 June

  Manna: Như Cha trên trời (Thứ Ba Tuần 11 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 5, 43-48 43 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên …

 • 15 June

  Manna: Cứ xem quả thì biết họ (Thứ tư Tuần 12 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 7, 15-20 15“Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì …

November, 2023

 • 5 November

  Đáp lễ (Thứ hai Tuần 31 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 14, 12-14 Khi ấy Ðức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế …

October, 2023

 • 26 October

  Nhận xét thời đại này (Thứ sáu Tuần 29 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 12, 54-59 54 Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: “Mưa đến nơi rồi”, và xảy ra đúng như vậy.55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: “Trời sẽ oi bức”, …

 • 17 October

  Sai thợ ra gặt lúa (Thánh Luca, tác giả Sách Tin Mừng)

    Lời Chúa: Lc 10, 1-9. 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ …

 • 10 October

  Xin dạy chúng con cầu nguyện (Thứ tư Tuần 27 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 11, 1-4 Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các …

 • 9 October

  Đón Người vào nhà (Thứ Ba tuần 27 thường niên)

    Lời Chúa: Lc 10, 38-42 Trong khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường, Ngài vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.  …

 • 7 October

  Sinh hoa lợi (Chúa nhật 27 Thường niên, Năm A)

  “Lời Chúa: Mt 21, 33-43 33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi …

 • 6 October

  Tôi là nữ tỳ của Chúa (Lễ Ðức Mẹ Mân Côi)

  Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là …

 • 5 October

  Khốn cho ngươi (Thứ Sáu Tuần 26 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 10, 13-16 13 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.14 …

 • 2 October

  Nhất quyết lên Giêrusalem (Thứ ba Tuần 26 Thường niên)

    Lời Chúa: Lc 9, 51-56 51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón …

September, 2023

 • 28 September

  Các thiên thần của Thiên Chúa (Các Tổng lãnh thiên thần Micae, Gabrien, Raphaen)

  Lời Chúa: Ga 1, 47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giê-su trả lời: “Trước …

 • 27 September

  Ông này là ai? (Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

   Lời Chúa: Lc 9, 7-9 7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy.”8 Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy! ” Kẻ khác nữa lại …

 • 25 September

  Mẹ tôi và anh em tôi (Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 8, 19-21 19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp …

 • 24 September

  Cách thức anh em nghe (Thứ Hai tuần 25 Thường niên)

   Lời Chúa: Lc 8, 16-18 16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng …

 • 16 September

  Hết lòng tha thứ (Chúa nhật 24 Thường niên A)

  Lời Chúa: (Mt 18, 21-35) 21 Một hôm, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” 22 Ðức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy …

 • 15 September

  Nghe mà không thực hành (Thứ bảy Tuần 23 Thường niên)

      Lời Chúa: Lc 6, 43-49 43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái …

 • 11 September

  Thức suốt đêm cầu nguyện (Thứ ba Tuần 23 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 6, 12-19 12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ.14 Đó là ông Si-môn …

 • 8 September

  Điều không được phép làm (Thứ Bảy Tuần 22 Thường niên)

    Lời Chúa: Lc 6, 1-5 1 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn.2 Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát? “3 Đức …

 • 7 September

  Bà sẽ sinh con trai (Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria)

    Tin Mừng 18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và …

 • 6 September

  Từ nay anh sẽ bắt người (Thứ Năm Tuần 22 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc  5, 1-11 1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang …

 • 5 September

  Phải loan báo Tin Mừng (Thứ tư Tuần 22 Thường niên)

    Lời Chúa: Lc 4, 38-44 38 Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Si-môn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà.39 Đức Giê-su cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất: …

 • 4 September

  Lời có uy quyền (Thứ ba Tuần 22 Thường niên)

    Lời Chúa: Lc 4, 31-37 Khi ấy, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.  33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô …

August, 2023

 • 28 August

  Đầu Gioan Tẩy giả (Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

  Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Hồi ấy, vua Hêrôđê sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là Philípphê, mà ông Gioan lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Bà Hêrôđia …

 • 25 August

  Là anh em với nhau (Thứ bảy Tuần 20 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 23, 1-12 1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những …

 • 24 August

  Điều răn trọng nhất (Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 22, 34-40 34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. –35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng:36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào …

 • 23 August

  Cứ đến mà xem (Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

  Lời Chúa: Ga 1, 45-51 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét.”46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? …

 • 19 August

  Lòng tin của bà mạnh thật (Chúa nhật 20 Thường niên, năm A)

  “Lòng tin lớn lao là lòng tin khiêm tốn.“ Lời Chúa: (Mt 15,21-28) 21 Hôm ấy, Ðức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, 22 thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng …

 • 18 August

  Để trẻ em đến với Thầy (Thứ bảy Tuần 19 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 19, 13-15 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời …

 • 16 August

  Bảy mươi lần bảy (Thứ năm Tuần 19 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 18, 21 – 19, 1 Khi ấy, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo …

 • 14 August

  Em thật có phúc (Lễ Đức Mẹ lên trời)

  Lời Chúa: Lc 1, 39-56 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và …

 • 13 August

  Để khỏi làm cớ sa ngã (Thứ hai Tuần 19 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 17, 22-27 Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò …

 • 10 August

  Từ bỏ chính mình (Thứ sáu Tuần 18 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 16, 24-28 24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì …

 • 9 August

  Mang nhiều hoa trái (Thánh Laurensô, phó tế tử đạo)

      Lời Chúa: Ga 12, 24-26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được …

 • 8 August

  Lòng tin của bà lớn thật ( Thứ Tư Tuần 18 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 15, 21-28 21 Ra khỏi đó, Đức Giê-su lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi …

 • 4 August

  Vì đã trót thề (Thứ Bảy Tuần 17 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 14,1-12 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Ðức Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Ðó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Số là vua …

July, 2023

 • 26 July

  Anh em thật có phúc (Thứ năm Tuần 16 Thường niên)

      Lời Chúa: Mt 13, 10-17 10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? “11 Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã …

 • 24 July

  Không được như vậy (Lễ thánh Giacôbê, tông đồ)

      Lời Chúa: Mt 20, 20-28 20 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.21 Người hỏi bà: “Bà muốn gì? ” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai …

 • 23 July

  Đòi dấu lạ (Thứ hai, tuần 16 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 12, 38-42 38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.”39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không …

June, 2023

 • 30 June

  Từ phương Đông phương Tây (Thứ Bảy Tuần 12 Thường niên)

  Lời Chúa:  Mt 8, 5-17 5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên …

 • 25 June

  Lấy xà ra khỏi mắt (Thứ Hai Tuần 12 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 7, 1-5 1 “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu …

 • 15 June

  Ách của tôi êm ái (Thứ Sáu, Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu)

  Lời Chúa: Mt 11, 25-30 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy …

October, 2022

 • 25 October

  Vào qua cửa hẹp (Thứ tư Tuần 30 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 13, 22-30 Hồi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Ðức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

September, 2022

 • 30 September

  Trở lại và trở nên như trẻ thơ (Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

  Lời Chúa: Mt 18, 1-5 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

August, 2022

 • 23 August

  Bên trong, bên ngoài (Thứ ba Tuần 21 Thường niên)

    Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube Lời Chúa: Mt 23, 23-26 Khi ấy, …

 • 21 August

  Tôi là nữ tì của Chúa (Đức Maria Nữ vương)

  Lời Chúa: Lc 1, 26-38 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên …

 • 17 August

  Tiệc cưới đã sẵn sàng (Thứ năm Tuần 20 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 22, 1-14 1 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:2 “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.3 Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự …

July, 2022

 • 22 July

  Đừng nhổ cỏ lùng (Thứ Bảy Tuần 16 Thường niên)

    Lời Chúa: Mt 13, 24-30 24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, …

November, 2021

 • 13 November

  Ðể Làm chứng cho Vua Quan (14.11.2021 – Chúa nhật – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Ðạo Việt nam)

  https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/CN33TNB_LC9_23_26.mp3   Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.   Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google   YouTube Terms of Services     Chấp nhận xem nội dung trên Youtube Lời Chúa: (Lc 9,23-26) 23 Khi ấy, …

September, 2021

 • 26 September

  Người nhỏ nhất (27.9.2021 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

  Lắng nghe Lời Chúa và Suy niệm https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/T2T26TNC_LC9_46_50.mp3 Lời Chúa: Lc 9, 46-50 46 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất?47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình48 …

August, 2021

 • 16 August

  Lạc đà qua lỗ kim (17.8.2021 – Thứ ba tuần 20 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 19, 23-30 23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24 Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước …

 • 4 August

  Anh là tảng đá (5.8.2021 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 16, 13-23 13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại …

November, 2020

 • 21 November

  Vì xưa ta đói (22.11.2020 – Chúa nhật 34 Thường niên – Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, năm A)

    Lời Chúa: (Mt 25, 31-46) Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 31 “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ …

October, 2020

 • 10 October

  Không mặc y phục lễ cưới (11.10.2020 – Chúa nhật 28 Thường niên A)

  “Chúng ta phải thường xuyên tự hỏi mình có mặc y phục lễ cưới không? Lời Chúa: (Mt 22, 1-14) 1 Một hôm, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thuợng tế và kỳ mục trong dân rằng: 2 Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia …

September, 2020

 • 19 September

  Tôi đâu có bất công (20.9.2020 – Chúa nhật 25 Thường niên A)

  Lời Chúa: (Mt 20, 1-16a) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: 1 “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2 Sau khi đã thỏa thuận với thợ là …

 • 5 September

  Lợi được người anh em (6.9.2020 – Chúa nhật 23 Thường niên A)

  Mong sao mau đến ngày các Kitô hữu trên thế giới ngồi lại với nhau để dàn xếp những bất Lời Chúa: (Mt 18,15-20) Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: 15 “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi …

August, 2020

 • 22 August

  Trên tảng đá này (23.8.2020 – Chúa nhật 21 Thường niên, năm A)

  Lời Chúa: (Mt 16,13-20) 13 Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho …

 • 10 August

  Em nhỏ và kẻ bé mọn (11.8.2020 – Thứ Ba Tuần 19 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 18, 1-5.10.12-14 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông3 và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

 • 8 August

  Xin Cho Con Ði Trên Mặt Nước (9.8.2020 – Chúa Nhật 19 Thường niên A)

  “Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu tin là gì khi phải chịu lênh đênh giữa sóng gió và đêm tối“ Lời Chúa: (Mt 14,22-33) Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, 22 Ðức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia …

August, 2019

 • 30 August

  Vào mà hưởng niềm vui (31.8.2019 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 25, 14-30 Khi ấy, Đức Giêu nói với các môn đệ rằng: 14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người …

July, 2014

 • 29 July

  Vui mừng bán tất cả (30.7.2014 – Thứ tư Tuần 17 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 13, 44-46 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua …

June, 2014

 • 27 June

  Hằng ghi nhớ trong lòng (28.6.2014 – Thứ Bảy – Lễ Trái tim vô nhiễm Đức mẹ)

  Lời Chúa: Lc 2, 41-51 Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé …

October, 2011

 • 22 October

  Thầy Ở Cùng Anh Em (23.10.2011 – Chúa Nhật Truyền Giáo)

  “Truyền giáo là hát lên niềm vui chất chứa nơi lòng mình, là tỏa hương tự nhiên như đoá hoa. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n5R0Uucr4_I&feature=player_detailpage[/youtube] Lời Chúa: (Mt 28, 16-20) 16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi …

 • 6 October

  Tôi là nữ tì của Chúa (7.10.2011 – Thứ sáu, Lễ Đức Mẹ Mân côi)

  “Maria đã xin vâng trong niềm tin yêu phó thác. Tiếng xin vâng này mở đầu cho một chuỗi xin vâng Lời Chúa: (Lc 1, 26-38) 26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 …

September, 2011

 • 20 September

  Đứng dậy đi theo (21.9.2011 – Thứ tư: Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng)

  “Khi Thầy gọi Matthêô, anh cũng đang làm việc ở trạm thu thuế. Anh đang ngồi Lời Chúa: Mt 9, 9-13 9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo …

 • 16 September

  Với tấm lòng cao thượng (17.9.2011 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên)

  Lời Chúa: Lc 8, 4-15 4 Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có …

 • 13 September

  Phải được giương cao (14.9.2011 – Thứ tư: Lễ suy tôn Thánh giá)

  “Ước gì chúng ta thấy được ý nghĩa của khổ đau nhờ tin tưởng nhìn lên Thánh Giá. Lời Chúa: Ga 3, 13-17 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người …

 • 11 September

  Ngài ôm các trẻ em (15.8 Âm lịch – Tết Trung Thu)

  Lời Chúa: Mc 10, 13-16 Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, …

August, 2011

 • 1 August

  Hãy nghe và hiểu (02.8.2011 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

  Bài Tin Mừng hôm nay bàn đến chuyện thanh tẩy trước khi ăn. Lời Chúa: Mt 15, 1-2.10-14 1 Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng:2 “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không …

July, 2011

 • 30 July

  Anh em hãy cho họ ăn (31.7.2011 – Chúa nhật 18 Thường niên A)

  Lời Chúa: (Mt 14,13-21) 13 Khi được tin ông Gioan Tẩy giả đã bị giết chết, Ðức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo Người. 14 Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu …

 • 23 July

  Vui mừng bán tất cả (24.7.2011 – Chúa nhật 17 Thường niên A)

  Lời Chúa: (Mt 13,44-52) Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: 44 “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua …

 • 19 July

  Có tai thì nghe (20.7.2011 – Thứ tư Tuần 16 Thường niên)

  Lời Chúa: Mt 13, 1-9 Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với …

 • 16 July

  Đừng nhổ cỏ lung (17.7.2011 – Chúa Nhật 16Thường niên A)

  Lời Chúa: (Mt 13,24-43) 24 Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa …

 • 9 July

  NGHE VÀ HIỂU (10.7.2011 – Chúa Nhật 15 Thường niên A)

  Lời Chúa: (Mt 13,1-23) 1 Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. 2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. 3 Người dùng dụ ngôn mà …

 • 2 July

  ÁCH CỦA TÔI ÊM ÁI (3.7.2011 – Chúa nhật 14 Thường niên, năm A)

  Lời Chúa: (Mt 11,25-30) 25 Lúc ấy, Ðức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, …

June, 2011

 • 25 June

  KẺ ĂN TÔI SẼ SỐNG NHỜ TÔI (26.06.2011 – CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô A)

  Lời Chúa: (Ga 6,51-58) Khi ấy, Ðức Giêsu nói với người Do thái rằng: 51 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 …

 • 18 June

  THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN (19.6.2011 – Lễ Chúa Ba Ngôi)

  Lời Chúa: Ga 3, 16-18 Khi ấy, Đức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,  nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến …