Trang chủ / Tag lưu trữ: mến yêu hằng ngỳ

Tag lưu trữ: mến yêu hằng ngỳ

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 20.8.2019

💌 MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 20-08-2019 (Mt 19,23-30)   📖 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn …

Xem tiếp »