Tag lưu trữ: Mở lòng

April, 2018

 • 4 April

  [Mở lòng] Thứ Tư sau Chúa Nhật I Phục Sinh

      “1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác …

 • 2 April

  [Mở lòng] Thứ Hai sau Chúa Nhật I Phục Sinh

  “1 Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su.2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.3 Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra …

 • 1 April

  [Mở lòng] Chúa Nhật Phục Sinh

  Đức Kitô Phục Sinh – Cánh Cửa cuộc đời   “Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào”(Tv 24, 7). Phục Sinh – hai tiếng rất thân thương, hai tiếng đem lại niềm vui thật lớn …

March, 2018

 • 31 March

  [Mở lòng] Thứ Bảy tuần Thánh

  “Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Khi đã …

 • 30 March

  [Mở lòng] Thứ Sáu tuần Thánh

  Trong thứ sáu tuần thánh hôm nay, xin mời bạn cùng đi con đường Thánh Giá với Chúa Giê-su. Cụ thể, chúng ta dành thời gian, đọc và suy niệm đoạn Tin Mừng Mc 14,43-15,47. Con đường đau khổ của Giêsu được Mác-cô diễn tả như một cuộc hành trình …

 • 29 March

  [Mở lòng] Thứ Năm tuần Thánh

  “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em: trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì …

 • 28 March

  [Mở lòng] Thứ Tư tuần Thánh

  “Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích” (Is 53, 2). Hôm qua chúng ta …

 • 27 March

  [Mở lòng] Thứ Ba tuần Thánh

  “Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để người đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.“ (Is 59, 6b). Hôm qua chúng ta đã cùng chiêm ngắm vẻ đẹp Chúa Giêsu, và chúng ta cũng cố gắng làm đẹp cho Chúa, để …

 • 26 March

  [Mở lòng] Thứ Hai tuần Thánh

  “Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.“ (2Cor 4,6). …

 • 25 March

  [Mở lòng] Chúa Nhật lễ Lá

  “Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi ngài, nên ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.“ (Tv 45, 3). Hôm nay, trong ngày lễ Lá chúng ta cùng với Giáo Hội chào đón người đẹp nhất giữa muôn người đẹp. Chúng …

 • 24 March

  [Mở lòng] Thứ Bảy sau Chúa Nhật V mùa Chay

  Tất cả các con, cầm lấy mà ăn: Này là Mình Thầy. Sẽ bị nộp vì các con. Tất cả các con, cầm lấy mà uống: Này là Chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha …

 • 23 March

  [Mở lòng] Thứ Sáu sau Chúa Nhật V mùa Chay

  “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống“ (Ga 14,6).  Trong cuốn sách “Gott und die Welt – Thiên Chúa và thế giới”, nhà báo Peter Seewald có đặt một câu hỏi với thần học gia là hồng y Ratzinger và sau này là Đức Benedicto …

 • 22 March

  [Mở lòng] Thứ Năm sau Chúa Nhật V mùa Chay

  “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” (Mc 9,31). “Giêsu hướng các môn đệ về một điều, đó là Đấng Cứu Thế xuất hiện không như một lãnh tụ vĩ đại, …

 • 21 March

  [Mở lòng] Thứ Tư sau Chúa Nhật V mùa Chay

  “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo“ (Mt 16,24). Hôm qua chúng ta đã cùng nhau nguyện xin Chúa ban cho chúng ta trái tim bằng thịt, trái tim dám can đảm để cho bị tổn thương, dám để cho anh chị …

 • 20 March

  [Mở lòng] Thứ Ba sau Chúa Nhật V mùa Chay

  “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt” (Ed 11,19). Chúng ta đã nghe rất nhiều lần bài hát “Và con tim đã …

 • 18 March

  [Mở lòng]-Chúa Nhật V mùa Chay

  “Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê-su.” Ông Phi-líp-phê đi nói với ông An-rê. Ông An-rê cùng với ông Phi-líp-phê đến thưa …

 • 17 March

  [Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV mùa Chay

  Ngày thứ bảy hôm nay, chúng ta dành thời gian để đến chiêm ngắm Chúa Thánh Thể. Giây phút chầu và chiêm ngắm Thánh Thể là giây phút chúng ta tuyên xưng niềm tin, chúng ta công nhận Chúa Giê-su là Chúa của chúng ta, là thân cây nho mà …

 • 16 March

  [Mở lòng]-Thứ Sáu sau Chúa Nhật IV mùa Chay

  “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi …

 • 15 March

  [Mở lòng]-Thứ Năm sau Chúa Nhật IV mùa Chay

  “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy“(Ga 6,56). Ngày hôm qua, chúng ta đã cầu nguyện với phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúng ta cảm nghiệm rằng, chúng ta không chỉ đói lương thực nuôi sống thân …

 • 13 March

  [Mở lòng]-Thứ Ba sau Chúa Nhật IV mùa Chay

    “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” Đức Giê-su đáp: “Thưa bà, …

 • 12 March

  [Mở lòng]-Thứ Hai sau Chúa Nhật IV mùa Chay

  “Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ …

 • 10 March

  [Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật III mùa Chay

  “Trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 39)  Hôm qua, chúng ta đã cầu nguyện về tình bạn …

 • 9 March

  [Mở lòng]-Thứ Sáu sau Chúa Nhật III mùa Chay

  “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết ” (Ga 15,15). Những ngày qua, chúng ta …

 • 8 March

  [Mở lòng]-Thứ Năm sau Chúa Nhật III mùa Chay

      “Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn …

 • 6 March

  [Mở lòng]-Thứ Ba sau Chúa Nhật III mùa Chay

    „Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! ” Lập tức, chứng phong hủi biến …

 • 6 March

  [Mở lòng]-Thứ Hai sau Chúa Nhật III mùa Chay

  „Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi …

 • 4 March

  [Mở lòng]-Chúa Nhật thứ III mùa Chay

  „Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. …

 • 3 March

  [Mở lòng]-Thứ Bảy sau Chúa Nhật II mùa Chay

  “Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.” (Tv 145,1).   Hôm qua chúng ta đã bước vào điểm khởi đầu mới, là quyết tâm tập sống tinh thần tình yêu của Đức Kitô. Hôm …

 • 2 March

  [Mở lòng]-Thứ Sáu sau Chúa Nhật II mùa Chay

  “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải …

 • 1 March

  [Mở lòng] –Thứ năm sau Chúa Nhật II mùa Chay

    “Vì thế, đừng để tội lỗi hiển trị trong thân xác hay chết của anh em, đến độ phải tùng phục những ước muốn của nó. Đừng dâng hiến các chi thể của anh em cho tội lỗi như những dụng cụ của bất công, nhưng hãy dâng hiến …

February, 2018

 • 27 February

  [Mở lòng] – Thứ Tư sau Chúa Nhật II mùa Chay

  “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với Chúa,” và chính Ngài đã tha thứ tội …

 • 26 February

  [Mở lòng] – Thứ Ba sau Chúa Nhật II mùa Chay

  “4Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người …

 • 25 February

  [Mở lòng] – Thứ Hai sau Chúa Nhật II mùa Chay

  “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15, 13).  Hôm qua, qua lời của thánh Phao-lô chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm tình yêu hiến dâng của Thiên Chúa. Qua đó chúng ta …

 • 24 February

  [Mở lòng] – Chúa Nhật thứ II mùa Chay

  “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?“ (Rm 8,32). Trong tuần qua, chúng ta đã cầu nguyện và …

 • 23 February

  [Mở lòng] – Thứ Bảy sau Chúa Nhật I mùa Chay

  “Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời” (Tv 73,28). Trong những ngày vừa qua, chúng ta cầu nguyện, suy gẫm và chiêm ngắm lòng thương xót Chúa. Hôm nay ngày cuối tuần này, chúng ta dành giờ, để ngồi xuống …

 • 22 February

  [Mở lòng] – Thứ Sáu sau Chúa Nhật I mùa Chay

  “Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy, kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên. Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn.” (Tv 145,14-15) Trong những ngày qua với phần đầu của thánh vịnh 145, chúng ta khám phá lòng …

 • 21 February

  [Mở lòng] – Thứ Năm sau Chúa Nhật I mùa Chay

  “Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng” (Tv 145,10-11). Hôm qua, khi chiêm ngắm lòng nhân hậu của Thiên Chúa trong đời sống …

 • 20 February

  [Mở lòng] – Thứ Tư sau Chúa Nhật I mùa Chay

  “CHÚA nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.” (Tv 145, 9). Hôm qua chúng ta suy niệm câu 8 của thánh vịnh 145 là sự tổng hợp về bức chân dung của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương. Hôm …

 • 19 February

  [Mở lòng] – Thứ Ba sau Chúa Nhật I mùa Chay

  “CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương” (Tv 145, 8). Tiếp tục với chủ đề về lòng thương xót Chúa, hôm nay và một vài ngày tới, chúng ta sẽ cầu nguyện với thánh vịnh 145. Đầu tiên, chúng ta cùng đọc câu …

 • 18 February

  [Mở lòng] – Thứ Hai sau Chúa Nhật I mùa Chay

  “Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn …

 • 17 February

  [Mở lòng] – Chúa Nhật I Mùa Chay

  « Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. » (Mt 6, 9-10). Hôm nay chúng ta cầu nguyện với lời cầu xin thứ ba trong kinh Lạy …

 • 16 February

  [Mở lòng] – Thứ Bảy trước Chúa Nhật I Mùa Chay

  « Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. » (Mt 6, 9-10)  Tiếp tục lời kinh Lạy Cha, hôm nay chúng ta đi vào lời cầu xin …

 • 15 February

  [Mở lòng] – Thứ Sáu trước Chúa Nhật I Mùa Chay

  « Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. » (Mt 6, 9-10).  Trong kinh Lạy Cha, sau phần tuyên xưng Cha chúng ta ở trên trời, Đức …

 • 14 February

  [Mở lòng] – Thứ Năm trước Chúa Nhật I Mùa Chay

  «Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời » (Mt 6,9). Đối với Chúa Giê-su, khi Ngài gọi Thiên Chúa là Cha, thì Ngài không dựa trên nền tảng của Do-thái giáo, mà dựa trên tương quan có một không hai của Ngài với Thiên Chúa. Cách thức của Chúa …

 • 13 February

  [Mở lòng] – Thứ Tư Lễ Tro

  “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy …

 • 13 February

  Cầu nguyện Mùa Chay: Mở lòng với trời và đất

  Trong sứ điệp mùa Chay năm 2018, ĐTC. Phanxico đã mời gọi: “Một lần nữa, lễ Vượt Qua của Chúa đang đến gần! Trong hành trình chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, Thiên Chúa, với sự quan phòng của Ngài, ban cho chúng ta mỗi năm một mùa Mùa Chay …