Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN (trang 12)

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-06

💗💗💗TÁM MỐI PHÚC💗💗💗 Thứ 2, 8-06-2019 (Mt 5, 1-12)   Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 01-06

✝️MẾN YÊU HẰNG NGÀY✝️ 💓Thứ 2, 01-06-2020 (Mc 12, 1-12)💓 “Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người trồng một vườn nho, rào dậu xung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp, đoạn cho tá …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 30-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐỜI SỐNG ẨN DẬT CỦA CHÚA GIÊ-SU Thứ 7, 30-05-2020 (Ga 21, 20-25) Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 29-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CON CÓ YÊU MẾN THẦY KHÔNG? Thứ 6, 29-05-2020 (Ga 21, 15-19) Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 28-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN Thứ 5, 28-05-2020 (Ga 17, 20-26) “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 27-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TỒN TẠI NƠI THẾ GIAN Thứ 4, 27-05-2020 (Ga 17, 11b-19) “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 26-05

Mến Yêu Hằng Ngày – Tôn Vinh Thứ 3, 26-05-2020 (Ga 17, 1-11a) Nói thế xong, Đức Giê-su ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 25-05

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Lên ! Thứ 2, 25-05-2020 (Ga 16, 29-33) Các  môn đệ Người thưa: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 23-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦY SẼ NÓI RÕ RÀNG Thứ 7, 23-05-2020 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 22-05

Mến Yêu Hằng Ngày – Nỗi Đau Trở Thành Niềm Vui Thứ 6, 22-05-2020 (Ga 16, 20-23) “Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở …

Xem tiếp »