Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN (trang 13)

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hàng Ngày, 21-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NỖI BUỒN TRỞ THÀNH NIỀM VUI Thứ 5, 21-05-2020 (Ga 16, 16-20) “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 20-05

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – THẦN KHÍ SỰ THẬT Thứ 4, 20-05-2020 (Ga 16, 12-15) “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 19-05

ĐẤNG BẢO TRỢ ĐẾN! Thứ 3, 19-05-2020 (Ga 16, 5-11) Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 18-05

CHÚA GIÊ-SU CHUẨN BỊ CHO CHÚNG TA Thứ 2, 18-05-2020 (Ga 15, 26 – 16, 4a) “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 16-05

SỰ BẮT BỚ Thứ 7, 16-05-2020 (Ga 15, 18-21) “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 14-05

TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN. Thứ 5, 14-05-2020 (Ga 15, 9-11) “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh …

Xem tiếp »

MẾN YÊU HÀNG NGÀY, 13-05

CHỊU CẮT TỈA Thứ 4, 13-05-2020 (Ga 15, 1-8) “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều …

Xem tiếp »

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, 12-05

MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI Thứ 3, 12-05-2020 (Ga 14, 27-31) “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã …

Xem tiếp »