Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN (trang 8)

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-09

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 18-09-2020 ⏰ 📖(Lc 8,1-3)📖   Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 17-09

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 17-09-2020 ⏰ 📖(Lc 7,36-50)📖   Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 16-09-2020 ⏰ 📖(Lc 7,31-35)📖     “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 14-09

☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 14-09-2020 ⏰ 📖(Ga 3,13-17)📖 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-08

☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 22-08-2020 ⏰ 📖(Lc 1,26-38)📖 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21-08

☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 6, 21-08-2020⏰ 📖(Mt 22,34-40)📖   Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-08

☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 5, 20-08-2020⏰ 💒(Mt 22, 1-14)💒 Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 19-08

💒💒💒MẾN YÊU HẰNG NGÀY💒💒💒 ⏰Thứ 4, 19-08-2020⏰ 📖(Mt 20, 1-16a)📖  “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 18-08

  💒💒MẾN YÊU HẰNG NGÀY💒💒 ⏰Thứ 3, 18-08-2020⏰ 📖(Mt 19,23-30)📖  Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ của Người: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 17-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 17-08-2020 (Mt 19,16–22) Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giê-su đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà …

Xem tiếp »