Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN (trang 9)

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hàng Ngày, 08-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 08-08-2020 (Mt 17,14-20) Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 07-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 07-08-2020 (Mt 16,24-28) Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 06-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY   Thứ 5, 06-08-2020 (Mt 17,1-9)   Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 05-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 05-08-2020 (Lc 11,27-28)   Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 04-08

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÒNG CAN ĐẢM, BÁC ÁI VÀ SỰ THẬT Thứ 3, 04-08-2020 (Mt 15,1-2.10-14)   Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-08

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 03-08-2020 (Mt 14,22-36) Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 01-08

­­­­ MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 01-08-2020 (Mt 14,1-12) Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả ; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 31-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 31-07-2020 (Mt 13,54-58)   Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 30-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 30-07-2020 (Mt 13,47-53)    “Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 29-07

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 29-7-2020 (Ga 11,19-27) Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói …

Xem tiếp »