Tag lưu trữ: Ngài cũng không cảm thấy buồn vì các ông thiếu hiểu biết

September, 2022

  • 23 September

    Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09-2022

    ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 24-09-2022⏰ 🌷(Lc 9,43b-45)🌷 Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người …