Tag lưu trữ: NGẮM ĐỨNG

March, 2024

  • 28 March

    Ngắm Đứng: Sự gặp gỡ giữa đức tin và truyền thống dân tộc

    Ngắm mười lăm sự thương khó mở ra cho những học viên trẻ chúng tôi tìm đến những dấu ấn đức tin trong văn hóa truyền thống Việt Nam.     Câu thành ngữ mà các tín hữu Việt Nam tại nhiều vùng miền vẫn lưu truyền trong dân gian: “Tháng …