Tag lưu trữ: nhà Ứng sinh Dòng Tên

November, 2013

  • 13 November

    Video clip: Giới thiệu nhà Ứng sinh Dòng Tên Việt Nam

    Video clip này do Nhà Ứng sinh Dòng Tên Việt Nam thực hiện Địa chỉ liên lạc về ơn gọi: Nhà Ứng Sinh Dòng Tên Nhà Thờ Thiên Thần, 600 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) …