Trang Nhà / Tag lưu trữ: Phút Cầu Nguyện

Tag lưu trữ: Phút Cầu Nguyện

Tháng Ba, 2019

 • 8 Tháng Ba

  Bà tôi

  Bà tôi mất khi tôi mới lên 10. Ngày ấy trẻ trâu, tôi chẳng hiểu nhiều về sự đời, lại còn sợ khi ở gần người mới qua đời. Bố mẹ bảo trẻ con biết cái gì, ở nhà lo coi nhà, học hành đi. Ngày ấy cũng muốn đến …

Tháng Sáu, 2011

 • 4 Tháng Sáu

  Cách cầu nguyện của người phong hủi (Lc 5,12-14)

  Bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đoạn Tin Mừng Lc 5,12-14 (12) Khi ấy, Ðức Giêsu đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người: “Thưa Ngài, nếu …

Tháng Năm, 2011

 • 20 Tháng Năm

  Cách Cầu Nguyện Phải Tránh và Cách Cầu Nguyện

  Có những cách cầu nguyện có sức thánh hóa, lại có những cách cầu nguyện chẳng những vô ích mà còn nguy hại. Trong đoạn Tin Mừng Lc 18, 9-14, Chúa Giê-su đưa ra hai mẫu cầu nguyện: một của người pha-ri-sêu và một của người thu thuế. Bài cầu …

 • 17 Tháng Năm

  Lòng biết ơn

  Tin Mừng Lc 17, 11-19, thánh sử Lu-ca thuật lại câu chuyện xảy ra khi Chúa Giê-su đang trên đường tiến lên Giê-ru-sa-lem. Có mười người phong hủi đón Ngài để xin Ngài chữa lành. Họ không dám tiến tới gần Ngài nhưng chỉ đứng đằng xa. Họ cất tiếng …