Trang Nhà / Tag lưu trữ: quảng bá ơn gọi

Tag lưu trữ: quảng bá ơn gọi

Tháng Chín, 2017

  • 28 Tháng Chín

    [Giới thiệu sách] Cười với Dòng Tên

    “Hãy đến với chúng tôi, nếu bạn đặt Đức Kitô là trung tâm đời bạn. Hãy đến, nếu bạn thấy mình có đôi vai đủ rộng và mạnh mẽ. Hãy đến, nếu bạn có một tinh thần cởi mở, một trí tuệ thông thoáng, và một con tim có thể …