Tag lưu trữ: siêu việt

April, 2024

  • 2 April

    Đất nước duy lý trước cơn đói khát thiêng liêng

    Nhìn về một kiểu đa dạng khác cho Giáo hội hiệp hành và thần học ngày nay. Có thể nói rằng, trong 11 năm qua, Hoa Kỳ là tâm điểm của việc chống đối có tổ chức nhắm đến Đức Thánh Cha Phanxicô. Có một kiểu đối lập mang tính …