Tag lưu trữ: sống yêu thương

March, 2019

  • 11 March

    Người Kitô Hữu Đảm Nhận Sự Thách Đố Của Tình Yêu

    Đức mến, nhân đức đối thần, là nhân đức mà mỗi Kitô hữu được mời gọi để yêu mến Thiên Chúa vì chính Ngài, và yêu tha nhân vì chính Thiên Chúa – nghĩa là, mỗi tín hữu yêu mến Thiên Chúa trong tha nhân. Họ mặc lấy “tư tưởng …