Tag lưu trữ: tạ ơn Chúa

December, 2018

  • 2 December

    Lời nguyện tạ ơn dành cho mỗi người

    Lạy Chúa, con cám ơn Ngài. Con biết ơn Ngài vì mọi sự Ngài dành cho con. Con biết con không phải là người sống tâm tình biết ơn nhất nhưng hãy để con giãi bày tâm tình biết ơn đến Ngài. Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì hồng …