Tag lưu trữ: Thập giá

June, 2022

  • 23 June

    [Giới thiệu sách] Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

    Bạn đã biết gì về Thứ Sáu Tuần Thánh? Đó là một ngày trong năm mà trọng tâm phụng vụ của Giáo Hội không phải là Thánh Thể, nhưng là thập giá; không phải là bí tích, nhưng là biến cố; không phải là dấu chỉ, nhưng là biểu ý. …

April, 2011

  • 7 April

    Cái chết của Chúa Giê-su Ki-tô trên thập giá

    Karl Rahner, S.J. Bài suy niệm này trích trong tuần Linh Thao mà Cha Rahner giảng cho các sinh viên thần học tại Berchmanskolleg, Pullach gần Munich và Học viện Đức Quốc, Roma (1964). Dịch từ bản tiếng Đức trong Rahner, Karl: Betrachtungen zum ignatianischen Exerzitienbuch, Kösel-Verlag, München, 1965, 235-244. …