Tag lưu trữ: tìm Chúa trong mọi sự

January, 2019

  • 28 January

    Khám phá Thiên Chúa nơi vũ trụ: cuộc phỏng vấn với nhà thiên văn học Vatican

    Thực hiện bởi linh mục Sean Salai, S.J. Linh mục David Brown, S.J., là một nhà thiên văn học Vatican chuyên về sự phát triển của sao. Ngài sinh trưởng tại New Orleans, sau khi tốt nghiệp cử nhân về Vật lý tại Đại học Texas A&M, ngài vào Dòng …