Trang chủ / Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, con hướng về Cha khi bắt đầu ngày hôm nay. Xin cho con được cộng tác trong sứ vụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Hôm nay, xin giúp con thực hành những …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày-Nghiệm Được Ơn Tha Thứ Để Thứ Tha

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – NGHIỆM ĐƯỢC ƠN THA THỨ ĐỂ THỨ THA Thứ 3, 26-03-2019 (Mt 18, 21-35) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Chốc Ấy Ngôi Thứ Hai Xuống Thế Làm Người

MẾN YÊU HẰNG NGÀY-CHỐC ẤY NGÔI THỨ HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI Thứ 2, 25-03-2019 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Lễ Truyền Tin

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày Sứ Thần truyền tin, Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Cha. Xin cho con cũng biết vâng theo thánh ý Cha qua việc dâng ngày mới hôm nay để cầu cho các …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới dưới ánh mắt ấm áp của Cha. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng những suy nghĩ, lời nói và hành động của con, để cầu xin cho các …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày – Can Đảm Trở Về

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CAN ĐẢM TRỞ VỀ Thứ 7, 23-03-2019 (Lc 15, 1-3.11-32) Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha từ nhân, con tạ ơn Cha vì Cha luôn chào đón con mỗi khi con trở về với Cha như người con hoang đàng. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay với tất cả những điều …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Đá Tảng Góc Tường

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – ĐÁ TẢNG GÓC TƯỜNG Thứ 6, 22-03-2019 (Mt 21, 33-43.45-46) Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 22.3.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha từ nhân, lịch sử chứa đựng đầy rẫy những bất công, bạo lực, khủng bố và bắt bớ; ngay cả chính Con Một của Cha cũng đã nếm trải những điều ấy. Chỉ có tình yêu của …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Ra Khỏi Cái Hộp của Mình

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – RA KHỎI CÁI HỘP CỦA MÌNH Thứ 5, 05-03-2019 (Lc 16,19-31)  “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng …

Xem tiếp »