Trang chủ / Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 20.6.2019, Mt 6,7-15

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 20-06-2019 (Mt 6, 7-15) “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 20.6.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-06 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn vì Cha đã thương tặng ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 19.6.2019, Mt 6,1-6.16-18

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 19-06-2019 (Mt 6, 1-6.16-18) “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, …

Xem tiếp »

[Tông đồ Cầu nguyện]: 19.6.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-06 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha yêu dấu, con xin dâng lên Cha một cử chỉ quảng đại con sẽ làm trong ngày hôm nay mà không khoe khoang  chút gì, để cầu nguyện cho các linh mục. Xin cho các ngài, qua đời …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 18.6.2019, Mt 5,43-48

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 18-06-2019 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 18.6.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-06 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con ngước trông lên Cha khi ngày mới của con khởi sự. Tạ ơn Cha vì Cha luôn hiện diện trong đời con với bao thương xót, và hằng chăm sóc muôn tạo vật. Con …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 17.6.2019, Mt 5,38-42

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 17-06-2019 (Mt 5, 38-42) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: 17.6.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-06 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu thương, khi ngày mới bắt đầu, con xin dâng lên Cha tất cả mọi khoảnh khắc của ngày sống. Thay cho những phản ứng lại với sự xúc phạm, con xin dâng lên Cha lòng thương …

Xem tiếp »

[Tông Đồ Cầu Nguyện]: Mừng Chúa Ba Ngôi

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-06 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi hôm nay, con nhận ra con nhỏ bé dường bao trước mầu nhiệm thiên tính của Cha, nhưng Cha vẫn luôn yêu con hơn bất cứ điều …

Xem tiếp »

[Mến Yêu Hằng Ngày]: 15.6.2019, Mt 5,33-37

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 15-06-2019 (Mt 5, 33-37) “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là …

Xem tiếp »