Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

April, 2024

 • 3 April

  Đức Thánh Cha: Nếu không tôn trọng phụ nữ, xã hội của chúng ta sẽ không tiến bộ

  Trong thông điệp video được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Giáo hoàng phát hành ngày 2 tháng 4, trước đây gọi là Tông đồ Cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: Các chính phủ phải loại bỏ luật phân biệt đối xử đối với phụ nữ …

March, 2023

 • 6 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-03-2023

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 07-03-2023 (Mt 23, 1-12) Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, …

February, 2023

 • 2 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-02-2023

  Mến Yêu Hằng Ngày, Thứ 6, ngày 03-02-2023 (Mc 6, 14-29) Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” Kẻ khác nói: “Đó là …

 • 2 February

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-02-2023

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/02/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG   Hôm nay là Ngày Thế giới Cầu nguyện, là cơ hội để các giáo xứ có thể thực sự sống tình hiệp thông và huynh đệ với nhau. Chỉ Chúa mới có thể ban ân sủng này. …

January, 2023

 • 2 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-01-2023

  Con Thiên Chúa làm người mang tên là Giêsu, Tên Cực Thánh, trọng đại được Thiên Chúa đặt cho Con mình. Mỗi người chúng ta cũng gắn liền với Tên của Chúa khi được mang tước hiệu: Ki-tô hữu. Mừng lễ Thánh Danh Chúa hôm nay, chúng ta cần hiểu …

 • 2 January

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-01-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, Giáo Hội được mời gọi kính nhớ Thánh Danh Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng nói: “Bây giờ tôi đã thấy và làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa” (Ga 1,34). Kể từ đó, …

December, 2022

 • 20 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,39-45). Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn và dùng những cử chỉ cùng lời nói của con như cơ hội để …

 • 20 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 21-12-2022 (Lc 1,39-45) Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

 • 18 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin” (Lc 1, 5-25). Con bắt đầu ngày mới trong tâm tình biết ơn vì sự đảm bảo rằng Chúa ở với con và hằng nghe …

 • 18 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 19-12-2022 (Lc 1,5-25) Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-gia, tên là Da-ca-ri-a; vợ ông là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-ron. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, …

 • 17 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên Chúa ở cùng chúng ta’” (Mt 1,18-24).Trong ngày Chúa Nhật cuối Mùa Vọng này, …

 • 16 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 17-12-2022 (Mt 1,1-17) Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét …

 • 16 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức …

 • 13 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 14/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi” (Lc 7,23). Con đón nhận ngày sống mới với lòng biết ơn, để lời Chúa vang dội trong con, hầu được làm chứng cho Nước Trời trong đời sống …

 • 13 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 14-12-2022 (Lc 7,19-23) Ông Gio-an liền gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: …

 • 11 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 12/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khỏe tinh thần. “Lạy Cha, xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng” (Tv 24-25). Con ghi nhớ những lời này tù Thánh Vịnh để suy ngẫm về …

 • 11 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 12-12-2022 (Mt 21,23-27) Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Đức Giê-su …

 • 9 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN  NGÀY 10/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” (Mt 17,10-13) “Chúng ta đang sống trong thời đại cổ vũ cho ‘văn hóa vứt bỏ’ rất mạnh mẽ. Tất cả mọi thứ không phục vụ cho việc …

 • 9 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 10-12-2022 (Mt 17,10-13) Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không …

 • 8 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 09/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con thức dậy và bắt đầu một ngày mới với niềm vui vì cảm thấy được yêu thương, cùng với đó là niềm mong mỏi mang tình yêu đó đến với tha nhân. “Tụi tôi thổi sáo cho các …

 • 8 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 09-12-2022 (Mt 11,16-19)  “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà …

 • 7 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 08-12-2022 (Lc 1,26-38) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

 • 7 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 08/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1,26-38). Con bắt đầu cầu nguyện bằng lời này: “Đức Chúa ở cùng bà.” Đây là những lời đã khiến mẹ Maria có lòng tín …

 • 6 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 07-12-2022 (Mt 11, 28-30) “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền …

 • 6 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-12-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 07/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở lòng đón nhận tình yêu và sự chăm sóc của Chúa, Đấng đã nói với con: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi” …

 • 5 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-12-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 06-12-2022⏰ (Mt 18,12-14) “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo …

 • 5 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/12/2022⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con hân hoan dâng lời cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con một ngày sống mới. “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này …

 • 1 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-12-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 02-12-2022⏰ (Mt 9,27-31) Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người …

 • 1 December

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-12-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/12/2022⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới này với lòng tin và sẵn sàng cởi mở trước những điều lạ lùng của Chúa, như người mù trong Tin Mừng đã tin Chúa mà không cần xem thấy Ngài, và chính đức …

November, 2022

 • 30 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-12-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 01-12-2022 (Mt 7,21.24-27) “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa !lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Vậy ai …

 • 30 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12-2022

    TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 01/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Mùa Vọng là thời gian để con lắng nghe Thánh Tâm Chúa, hầu mở lòng ra tiếp nhận Thánh ý và hoạt động của Cha nơi con. Con hân hoan khởi đầu mới này. “Vậy ai nghe những …

 • 28 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-11-2022

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 29-11-2022 (Lc 10,21-24)   Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái …

 • 28 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-11-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 29/11/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới, con hít thở thật sâu và cảm nhận Thần Khí Chúa đang chuyển động chung quanh con trong mọi sự, và đang truyền sự sống cho muôn loài. “Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác …

 • 27 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC ⏰Thứ 2, ngày 28-11-2022⏰ (Mt 8, 5-11) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn …

 • 27 November

  -Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/11/2022⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới này, con nhận ra sự hiện diện yêu thương của Cha trong đời sống của con. Con tạ ơn Cha về những hồng ân Cha hằng rộng ban, và xin Cha thương trợ …

 • 26 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/11/2022⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu một ngày của mình bằng cách đặt cuộc sống của con trong tay Chúa. Mùa Vọng chính là thời gian chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh với tấm lòng yêu mến chú tâm đến Chúa Giêsu, …

 • 25 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 26-12-2022⏰ (Mt 10,17-22) “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy …

 • 25 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/11/2022⏰ CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con thức giấc với lòng biết ơn mọi món quà Ngài thương ban. Con đón nhận thông điệp của Đức Giêsu trong lời của Ngài. “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ …

 • 24 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 25-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,29-33)🌷 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em …

 • 24 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 25/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với tâm tình tạ ơn Chúa Thánh Thần vì mọi món quà Ngài ban cho con, đặc biệt là khả năng nhận biết những gì Ngài mời gọi con. “Anh em hãy xem …

 • 23 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 24-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,20-28)🌷 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, …

 • 23 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 24/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con thức dậy với tâm tình tạ ơn vì ngày mới đang bắt đầu. Lời Chúa hôm nay loan báo về ngày Chúa Giêsu quang lâm. “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh …

 • 22 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 23-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,12-19)🌷 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

 • 22 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 23/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới và tạ ơn Chúa vì trái tim ấm áp và tình yêu bao la của Ngài. “Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào …

 • 21 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 22-11-2022⏰ 🌷(Lc 21,5-11) 🌷 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn …

 • 21 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Sáng nay, con tạ ơn Cha vì những tạo tác kì diệu của Ngài. Con thức giấc và chiêm ngưỡng ánh bình minh, lắng nghe những âm thanh khác nhau xung quanh mình, và con chợt nhận ra tiếng …

 • 18 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 19-11-2022⏰ 🌷(Lc 20,27-40)🌷 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của …

 • 18 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Bắt đầu một ngày mới, con phó dâng tất cả mọi sự cho Cha và cầu xin để biết ơn về sự đồng hành của Ngài. “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa …

 • 17 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 18-11-2022⏰ 🌷(Lc 19, 41-44)🌷 “Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, …

 • 15 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 16-11-2022⏰ 🌷(Lc 19,11-28)🌷 Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: “Có …

 • 15 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày sống mới với niềm vui vì có thêm cơ hội mới để sống hết mình với sứ mạng mà Chúa Giêsu tin tưởng trao phó. “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, …

 • 14 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 15-11-2022⏰ 🌷(Lc 19,1-10)🌷 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là …

 • 14 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con dâng ngày sống mới này trong tâm tình biết ơn Chúa Giêsu vì sự hiện diện của Ngài. “Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10). “Đối với những ai tìm kiếm …

 • 10 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 11-11-2021⏰ 🌷(Lc 17,26-37)🌷 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê …

 • 10 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 11/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày mới với lời tạ ơn Cha vì cuộc sống và những ơn lành mà Ngài trao ban. “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì …

 • 8 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 09-11-2022⏰ 🌷(Ga 2,13-22)🌷 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất …

 • 8 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 09/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con dâng lời tạ ơn Cha và bắt đầu ngày sống mới dưới ánh nhìn của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng mở ra chân trời sự sống trước mặt con. Sự hiện diện của Ngài bao trùm lấy con …

 • 6 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 2, 7-11-2022⏰ 🌷(Lc 17,1-6)🌷 Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống …

 • 6 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 07/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Với trái tim hân hoan, con cảm tạ Cha và mừng lễ kính Mẹ Maria hôm nay, đồng thời chuyển cầu những ơn lành đã đến với con. “Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su” (Ga 2,1-11). Mẹ …

 • 4 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 05-11-2022⏰ 🌷(Lc 16,9-15)🌷 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất …

 • 4 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰ NGÀY 05/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày sống mới hôm nay, con ý thức về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc sống và chuẩn bị lòng mình để đón nhận Lời Chúa. “Không gia nhân nào có thể làm tôi …

 • 3 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 04-11-2022⏰ 🌷(Lc 16,1-8)🌷 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà …

 • 3 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con chào đón ngày thứ sáu đầu tháng này với tâm tình tạ ơn Chúa, con dọn lòng mình sẵn sàng để được gặp gỡ Ngài ở chính nơi Ngài đang hiện diện. Con xin dâng ngày sống này …

 • 1 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ 🌷KHÔNG RUỒNG BỎ, LUÔN LUÔN YÊU!🌷 ⏰Thứ 4, 02-11-2022⏰ 🌷(Ga 6, 37-40)🌷 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, …

 • 1 November

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Hôm nay, ngày mà chúng con tưởng nhớ đến các tín hữu đã qua đời và đã trở về Nhà Cha. Chúa Giêsu đã nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai …

October, 2022

 • 31 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-11-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 01-11-2022⏰ 🌷(Mt 5,1-12a)🌷 “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì …

 • 31 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-11-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 01/11/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Sáng sớm hôm nay, con mở rộng trái tim con với Cha và dâng lời tạ ơn vì ngày Lễ Kính các Thánh. ĐGH Phan-xi-cô dạy rằng: Các Thánh “phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa.” Vì thế, …

 • 27 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 28-10-2022⏰ 🌷(Lc 6,12-19)🌷 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 27 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 28/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Chúa, xin mở lòng trí con để con cảm nghiệm được lời mời gọi của Chúa như Chúa đã làm với các môn đệ đầu tiên của mình Chúa: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi …

 • 26 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 27-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,31-35)🌷 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay …

 • 26 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 27/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, xin Cha tiếp tục ở lại với con và giúp con không thờ ơ trước lời mời gọi của Cha, để con đón nhận ơn cứu rỗi mà Cha ban cho con. Chúa Giê-su than trách những …

 • 25 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 26-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,22-30)🌷 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? “Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

 • 25 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 26/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con hạnh phúc khi vẫn mở được mắt vào sáng nay và cảm tạ Cha vì một ngày mới Ngài ban cho con. Con xin dành hết tâm trí và trái tim mình để đón nhận Lời Ngài. ” …

 • 24 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 25-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,18-21)🌷 Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, …

 • 24 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 25/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Buổi sáng hôm nay, con cảm nhận được sự hiện diện của Cha thật mạnh mẽ qua từng nhịp thở của con. Con cảm ơn Chúa Giê-su, lắng nghe lời Ngài dạy: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? …

 • 21 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 22-10-2022⏰ 🌷(Lc 13,1-9)🌷 Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông …

 • 21 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-10-2022

    ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 22/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con sẵn sàng sống ngày hôm nay mà Cha đã thương ban, bằng cách mở rộng toàn bộ con người con để đón nhận Lời Ngài. Hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về cây …

 • 20 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 21-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,54-59)🌷  Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời …

 • 20 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 21/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con đón nhận ngày mới hôm nay từ tay Cha, và biết ơn về những điều con đang sống vì biết rằng mọi sự Cha dành cho con là tốt nhất. Lời Cha mời gọi con chú …

 • 19 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 20-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,49-53)🌷 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất! …

 • 19 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 20/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Khởi đầu ngày mới, con tạ ơn Cha vì Lời Ngài, Tình Yêu và cuộc sống mà Cha ban cho con. Con muốn sẵn sàng cho ngọn lửa tình yêu của Ngài, sẵn sàng cho việc làm cho Giáo …

 • 18 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 4, 19-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,39-48)🌷 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì …

 • 18 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 19/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu buổi sáng bằng cách đặt cuộc sống của con trong tay Chúa Giêsu và đón nhận Lời Ngài. “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì …

 • 17 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 18-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 18-10-2022⏰ 🌷(Lc 10,1-9)🌷 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng …

 • 17 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 18/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con chào đón và dâng ngày mới này cho Cha, vì mọi điều xảy ra hôm nay đều là của Ngài. Con sẵn sàng lắng nghe Kinh Thánh: “Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu …

 • 15 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 16/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con xin dâng lời cảm tạ Cha vì một ngày sống mới Cha đã ban tặng cho con. Con xin hiến dâng trọn vẹn cho Cha chính mình con, với đức tin và lòng khiêm nhường, và …

 • 14 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 15-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,8-12)🌷 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên …

 • 14 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 15/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Cha yêu ơi! Vào ngày mới hôm nay, con xin phó dâng cuộc đời con trong vòng tay quan phòng của Cha và đón nhận lời Ngài: “Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” …

 • 13 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 14-10-2022⏰ 🌷(Lc 12,1-7)🌷 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức …

 • 13 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 13/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn vì sự sáng suốt của Người. “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người …

 • 7 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 7, 08-10-2022⏰ 🌷(Lc 11,27-28)🌷 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: …

 • 7 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 08/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, con chạy đến trước nhan Cha trong ngày mới này, sẵn sàng lắng nghe lời Cha để khám phá kỳ công của Cha nơi con, và đường lối Cha đang dẫn dắt con bước theo. Đôi lúc, …

 • 5 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 5, 06-10-2022⏰ 🌷(Lc 11,5-13)🌷 Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại …

 • 5 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 06/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Con bắt đầu ngày sống mới ngày hôm này với một trái tim biết ơn vì có cơ hội để sống một ngày nữa. Con xin dâng lời cảm tạ lòng quảng đại dồi dào của Cha vì đã …

 • 3 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 04/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ôi Cha ơi! con xin dâng lời chúc tụng ngợi khen Cha khôn xiết. Bởi khi nhìn ngắm ánh bình minh ngày mới tuyệt vời này, con cảm nghiệm được tình yêu cao vời của Cha, cùng vẻ đẹp …

 • 2 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-10-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 3, 04-10-2022⏰ 🌷(Lc 10, 38-42)🌷 Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời …

 • 2 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-10-2022

  ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 03/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Trong buổi bình minh ngày mới, với tình yêu, con đặt mình trước thánh nhan, và dâng lên Cha hành trình của ngày mới này. Xin ban ân sủng để …

 • 1 October

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10-2022

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/10/2022 ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 02/10/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, khi ngày mới bắt đầu, con đặt mình trước sự hiện diện của Cha với thái độ biết ơn sâu thẳm. Xin ban ân sủng để con khởi đầu mỗi ngày …

September, 2022

 • 29 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-09-2022

  ⏰MẾN YÊU HẰNG NGÀY⏰ ⏰Thứ 6, 30-09-2022⏰ 🌷(Lc 10,13-16)🌷 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng …

 • 29 September

  Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-09-2022

   ⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰ ⏰NGÀY 30/09/2022⏰ 🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻 Lạy Cha, thật là một quà tặng tuyệt vời khi con được bước vào ngày cuối tháng. Con hết lòng biết ơn Cha về những gì con đã sống, những người con đã gặp và những cơ hội …