Trang chủ / Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dừng lại ít phút để Ngài yêu con như chính con người thật của con. Xin Thần Khí Cha hướng dẫn con cộng tác hơn nữa vào sứ mệnh của Chúa Giêsu và …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-4, Chính là Thịt Tôi Đây

Mến Yêu Hằng Ngày, 19-4-2018 “Chính là thịt tôi đây” (Ga 6,51) Suy niệm Vào thế kỷ VIII, tại Lanciano, Italia, trong một nhà thờ nhỏ dâng kính Thánh Legonziano, một đan sĩ dòng Thánh Basiliô, sau khi đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, bắt đầu nghi ngờ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất thương yêu, con bắt đầu ngày mới trong những suy tư về tình yêu Cha dành cho con và toàn thể nhân loại. Xin Chúa Thánh Thần trở nên người hướng dẫn và nguồn sức mạnh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 18-4, Sống Vĩnh Cửu

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 18-4. Sống Vĩnh Cửu (Ga 6,35-40) Suy niệm Sống ở đời, người ta không chỉ mong muốn “có công danh gì với núi sông,” mà còn muốn sống trường sinh bất tử. Không công danh thời nát với cỏ cây, không bất tử, đời còn …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, đặt mình trước tôn nhan Cha, con tĩnh lặng để hướng về ngày mới đang mở ra trước mắt con trong niềm hy vọng. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn những suy nghĩ và hành …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 17-4. Bánh Trường Sinh

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 17-4 (Ga 6,30-35) Bánh Trường Sinh Suy niệm “Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng họ đã chết.” Chúa Giê-su không muốn cho con người chết nữa. Nên, trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giê-su vẫn yêu thương con người …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin thương đến trợ giúp con khởi đầu ngày mới này. Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy con đi trên con đường chân-thiện-mỹ, và sẵn sàng cộng tác với sứ mệnh lòng thương xót của Chúa. Con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 16-4, Vì Sự Sống Đời Đời

Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 16-4-2018. Vì Sự Sống Đời Đời (Ga 6,22-29) Suy Niệm. “Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” (c. 27). Con người có hồn có xác. …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-4, Click to Pray

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha từ bi nhân hậu, khi ngày mới bắt đầu, con suy nghĩ về ơn lành Cha dành cho con. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn con hôm nay và ban thêm sức mạnh để con sống …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Ngày, 15-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-4 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, ngay khi ánh sáng ngày mới xua tan đi màn đêm u tối, con chiêm nghiệm về sự hiện diện của Cha. Xin Cha ban ơn lành cho con để con sống ngày hôm nay …

Xem tiếp »