Trang nhà / Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện (trang 111)

Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì hằng luôn ở bên con. Xin ban ơn sủng để giúp con sống Tin Mừng với tất cả tâm hồn, tất cả sức lực và trí khôn của con. Con xin dâng lên Cha trọn ngày  …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 20-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì hằng luôn ở bên con. Xin ban ơn sủng để giúp con sống Tin Mừng với tất cả tâm hồn, tất cả sức lực và trí khôn của con. Con xin dâng lên Cha trọn ngày  …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 19-1, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Đấng Sáng Tạo Thế giới, con bắt đầu ngày mới này bằng việc chiêm ngắm sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con cộng tác với Ngài và để loan truyền sứ mạng Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Con xin dâng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong giây phút trầm lặng này, con hướng về ngày sống đang mở ra trước mắt con. Xin giúp con lớn lên trong tình yêu đối với tha nhân và trở thành người cộng tác nhiệt thành với sứ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 17-1, Click to Pray

(Ngày 17.1.2018) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha của mọi sự tốt lành, trong ngày lễ nhớ thánh An-tô Viện Phụ (Ai Cập), xin cho  gương sáng về đời sống cầu nguyện, kỷ luật và sự khôn ngoan của thánh nhân gợi hứng cho con để hôm nay con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 16-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, con cảm tạ Cha vì Cha đã tặng ban món quà là Thần Khí Cha, Đấng không ngừng thúc giục lòng con tiến tới. Xin ban ơn giúp con biết đáp lại những thúc giục ấy và sốt sắng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 15-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới hôm nay trong sự hiện diện của Cha. Xin ban ơn để con có thể cùng với mọi người mừng kính sự hiện diện của Chúa Giê-su nơi Thánh Thể cực thánh. Con kính dâng lên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 14-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con tìm đến sự giúp đỡ của Cha. Xin ban cho con ân sủng để con vượt thắng sự ích kỷ của bản thân và trở nên quảng đại với tha nhân. Ngày hôm nay, con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới hôm nay, con đặt mình dưới ánh mắt yêu thương của Cha. Xin Cha ban ơn trợ giúp để con cư xử kiên nhẫn và nhẹ nhàng với những người mà con không ưa. Con xin dâng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, con bắt đầu ngày sống này bằng cách đặt mình tĩnh lặng trước nhan Cha. Xin thúc đẩy con làm những việc phục vụ nhỏ bé, và tìm thấy Cha nơi những người con gặp gỡ. Hôm nay, con xin dâng lên Cha …

Xem tiếp »