Trang nhà / Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện (trang 114)

Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con bắt đầu ngày mới này bằng việc suy gẫm về Tình Yêu của Cha trong thánh lễ kính Thánh Phao lô Tông Đồ trở lại. Xin đừng để con trở nên mù lòa với những người xung quanh con, nhưng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong ngày lễ nhớ thánh Phanxicô Salê, xin giúp con biết noi gương thánh nhân về lòng bác ái vô vị lợi với tất cả mọi người và đốt lên trong con lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giê-su. Con xin dâng lên …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 23-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới trong ánh sáng tình yêu muôn thuở của Cha. Ước gì hôm nay con biết tiến lên với niềm hăng say và sự nhiệt tâm để trở nên người loan truyền tình yêu và lòng thương …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khởi đầu ngày mới này, con tạ ơn Cha bởi món quà sự sống mà Cha đã tặng ban. Xin giúp con sống ngày hôm nay với tâm tình biết ơn vì món quà vô giá ấy, và biết đối xử …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì hằng luôn ở bên con. Xin ban ơn sủng để giúp con sống Tin Mừng với tất cả tâm hồn, tất cả sức lực và trí khôn của con. Con xin dâng lên Cha trọn ngày  …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 20-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì hằng luôn ở bên con. Xin ban ơn sủng để giúp con sống Tin Mừng với tất cả tâm hồn, tất cả sức lực và trí khôn của con. Con xin dâng lên Cha trọn ngày  …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 19-1, click to pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Đấng Sáng Tạo Thế giới, con bắt đầu ngày mới này bằng việc chiêm ngắm sự hiện diện của Ngài. Xin giúp con cộng tác với Ngài và để loan truyền sứ mạng Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Con xin dâng …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, trong giây phút trầm lặng này, con hướng về ngày sống đang mở ra trước mắt con. Xin giúp con lớn lên trong tình yêu đối với tha nhân và trở thành người cộng tác nhiệt thành với sứ …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 17-1, Click to Pray

(Ngày 17.1.2018) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha của mọi sự tốt lành, trong ngày lễ nhớ thánh An-tô Viện Phụ (Ai Cập), xin cho  gương sáng về đời sống cầu nguyện, kỷ luật và sự khôn ngoan của thánh nhân gợi hứng cho con để hôm nay con …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, ngày 16-1, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, con cảm tạ Cha vì Cha đã tặng ban món quà là Thần Khí Cha, Đấng không ngừng thúc giục lòng con tiến tới. Xin ban ơn giúp con biết đáp lại những thúc giục ấy và sốt sắng …

Xem tiếp »