Trang nhà / Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện (trang 20)

Tag lưu trữ: Tông đồ Cầu nguyện

Mến Yêu Hằng Ngày, 24.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 24-01-2020 (Mc 3,13-19) Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 23.1.2020

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 23-01-2020 (Mc 3,7-12) Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 23.1.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Sáng sớm này, con tạ ơn Cha vì vẻ đẹp công trình sáng tạo của Cha. Xin cho con biết bước theo Chúa Giêsu, tìm kiếm và nhận ra Ngài trong các hoàn cảnh và nơi những con …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, Bệnh Ghen Tỵ

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 22-01-2020 (Mc 3,1-6) Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” Rồi Người …

Xem tiếp »

Tông đồ cầu nguyện, 22.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con cảm nhận niềm vui khi được hiện diện ở trong Cha, là Đấng yêu thương con vô bờ bến. Xin Chúa Giêsu giúp cho đôi tay của con có thể chạm vào …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 21.1.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 21-01-2020 (Mc 2,23-28) Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 21.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với tâm tình biết ơn vì món quà sự sống. Xin cho con biết để Chúa Giê-su làm Chúa cuộc đời con, và cho con lòng quảng đại đón nhận lời kêu …

Xem tiếp »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con hân hoan đón chào ngày mới và dâng Cha những điều con sống hôm nay. Chúa Giê-su Con Cha mời gọi con thay đổi thái độ sống để trái tim con ngày càng nên giống như …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 19.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin cho con chào đón ngày mới với lòng biết ơn và dâng lên Cha trọn trái tim con. Xin Mẹ Maria giúp con trở nên người con ngoan ngoãn vâng nghe lời Chúa giống như Mẹ …

Xem tiếp »

Tông đồ Cầu nguyện, 18.1.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới, con dâng lên Cha lời tạ ơn, cùng đặt trọn trái tim con trong tay Cha. Trong ánh mắt Chúa Giêsu con Cha, mọi người đều có phẩm giá như nhau và …

Xem tiếp »