Tag lưu trữ: trẻ em

September, 2018

  • 27 September

    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại…

    Một ‘điểm’, dù rất nhỏ, bao giờ cũng đầy đặn và bớt mông lung hơn một đường thẳng. Nếu như đường thẳng là nơi vài mặt phẳng bao la nào đó gặp gỡ, thì điểm là nơi chính xác một số đường thẳng tít mù kết giao. ‘Điểm’ tuy nhỏ …

March, 2018

  • 4 March

    Cầu nguyện Gia đình với Kinh Thánh – Cầu nguyện với con trẻ

    Cũng như chúng ta kể đi kể lại câu chuyện của gia đình từ năm này sang năm khác, chúng ta cũng đọc đi đọc lại Kinh Thánh, và tiếp tục những câu chuyện ấy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong Sách Thánh, chúng ta nghe Lời …