Tag lưu trữ: truyền chức cho nữ giới

October, 2023

  • 28 October

    Đức Thánh Cha Phanxicô bác bỏ việc truyền chức cho nữ giới

      “Bí tích Truyền Chức Thánh được dành riêng cho nam giới“. Đó là điều Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ngài đã nói về chủ đề này với các nhà báo nhân dịp phát hành cuốn sách mới viết bằng tiếng Ý …