Tag lưu trữ: #UAP

October, 2023

  • 6 October

    Laudate Deum – Căn bệnh làm thinh đang ảnh hưởng đến mọi người

    Ngày 04/10/2023 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông Huấn Laudate Deum (Hãy Ngợi Khen Thiên Chúa). Đây là một Tông Huấn tiếp theo về hệ sinh thái, triển khai những gì ngài đã đề cập trong Thông điệp Laudato Si’ (Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung Của …

September, 2023

  • 26 September

    Nguyên nhân đưa người trẻ đến tự vẫn

    Tôi có một người bạn rất thân. Năm lên 20 tuổi, anh ta đã tự tử bằng hơi ngạt trong xe. Tin này làm tôi xúc động sâu xa và thoạt đầu hầu như tôi không tin nổi. Sau đó, nhiều lần tôi tự hỏi: đâu là nguyên nhân dẫn …