Tag lưu trữ: Urbi et Orbi

April, 2024

  • 1 April

    Sứ điệp Phục Sinh 2024: Xin Chúa Kitô Phục sinh mở đường tới hoà bình

    “Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu đau khổ trong mắt của trẻ em? Những trẻ em ở các vùng đất chiến tranh đã quên tiếng cười. Với cái nhìn của mình, các em hỏi chúng ta rằng: Tại sao? Tại sao nhiều người phải chết đến thế? Tại sao lại …