Tag lưu trữ: Vũ Kim Chính

March, 2024

  • 28 March

    Ngắm Đứng: Sự gặp gỡ giữa đức tin và truyền thống dân tộc

    Ngắm mười lăm sự thương khó mở ra cho những học viên trẻ chúng tôi tìm đến những dấu ấn đức tin trong văn hóa truyền thống Việt Nam.     Câu thành ngữ mà các tín hữu Việt Nam tại nhiều vùng miền vẫn lưu truyền trong dân gian: “Tháng …

October, 2023

  • 19 October

    Kính Tiễn Cha Giáo Giuse Vũ Kim Chính, SJ – Vị Khách Hành Hương

    “Muốn sống tốt ở đời này, chúng ta phải làm khách hành hương để đi bất cứ đâu, đến nơi chúng ta có thể phục vụ Chúa” (Thánh Phanxicô Xaviê). Có thể nói, những lời của Thánh Phanxicô cũng là tâm niệm đời Giêsu hữu của Cha giáo Giuse Vũ …