Trang chủ / Tag lưu trữ: ý cầu nguyện của đức giáo hoàng

Tag lưu trữ: ý cầu nguyện của đức giáo hoàng

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng, tháng 2-2019

Ý cầu nguyện tháng 2.2019 của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô CẦU CHO NẠN BUÔN NGƯỜI  Trong tháng 2 năm 2019, Đức Giáo Hoàng muốn toàn Giáo Hội chú tâm tới thách đố mà nhân loại đang phải gánh chịu, là nạn buôn người, và Ngài mời gọi cầu nguyện để …

Xem tiếp »

Ý Cầu Nguyện Chung Tháng 11-2018

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 11-2018 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Ý truyền giáo: Cầu cho việc phục vụ hoà bình Xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn.  Universal: In the Service of Peace That the language …

Xem tiếp »

Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 10-2018

Tông đồ Cầu nguyện  Ý CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 10-2018 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Ý truyền giáo: Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ Xin cho các tu sĩ nam nữ biết khơi dậy tính năng động nhiệt thành của mình và biết hiện diện giữa những người …

Xem tiếp »

Ý Cầu Nguyện Tháng 8-2018 Của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 8 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ Ý chung: Cầu cho gia đình là kho báu của nhân loại Xin cho những quyết định có ảnh hưởng sâu rộng của các nhà kinh tế và chính trị giúp bảo vệ gia đình như một trong những kho …

Xem tiếp »