Tag lưu trữ: yêu thươnng

September, 2017

  • 22 September

    [Giới thiệu sách] YÊU THƯƠNG BẢN THÂN- Nguyên Tắc và Thực Hành

    Nếu phải nói điều gì đó về bản thân, tôi sẽ nói gì? Tôi có cảm thấy hạnh phúc, hài lòng về dáng vẻ, tài năng, công ăn việc làm và ngay cả những khuyết điểm của mình? Và nếu tôi không hài lòng về bản thân mình, liệu có …