Tại sao ta lại rước Mình và Máu Thánh Chúa?

Ăn uống là cách thức con người duy trì và phát triển sự sống. Ăn uống là nhận vào cơ thể những dưỡng chất cần thiết để sống và phát triển.

Thit và máu có thể khiến người ta liên tưởng đến cảnh giết chóc bạo tàn. Trong khi việc giết người để ăn thịt, uống máu là tột đỉnh của tội ác hủy diệt sự sống đồng loại, việc hy sinh chính máu thịt mình lại là hành vi diễn tả đỉnh cao của tình yêu.

Việc lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa  khiến tôi liên tưởng đến tình mẫu tử. Khởi đầu của mối tình cao đẹp ấy là việc trao hiến dòng máu và chất thịt của người mẹ. Thật vậy, nếu người mẹ không vì yêu thương mà sẻ chia chính máu thịt mình cho đứa con bé nhỏ trong bụng mình, thì thai nhi bé nhỏ ấy sao có thể lớn lên.

Nếu sự chấm dứt việc trao ban máu và thịt từ người mẹ là giết chết thai nhi, là sát nhân, thì việc từ chối trao ban Mình Máu Thánh Chúa cho người khao khát lãnh nhận là một hình thức sát linh, giết chết sự sống tâm linh. Sự khao khát ấy thể hiện qua thái độ và chọn lựa sống theo ý Chúa.

Một thai nhi từ chối nhận máu và thịt từ người mẹ, thai nhi ấy có thể tồn tại chăng? Cũng vậy, từ chối lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa là đang từ chối chính sức sống thiêng liêng của mình; là gạt bỏ chính mình và chối từ tình yêu Thiên Chúa.

Cùng nhận một dòng máu và chất thịt từ người mẹ, nhưng mỗi đứa con có thể có mỗi cá tính. Cũng vậy, dù cung lãnh nhận ân sủng và tình yêu từ Mình và Máu Thánh Chúa, nhưng hiệu quả nơi mỗi người mỗi khác tùy thuộc vào lòng khao khát mến yêu khi lãnh nhận và việc cộng tác với ân sủng Thiên Chúa trao ban.

Mình Máu Thánh Chúa nơi bí tích Thánh Thể là dấu chỉ hữu hình biểu hiện thực tại vô hình của tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Tình yêu và ân sủng ấy luôn được trao ban dưới nhiều cách thức. Cách thức trao ban hữu hình của tình yêu và ân sủng Chúa trong Giáo Hội là ngang qua 7 bí tích. Các bí tích là dấu chỉ sự đồng hành của tình yêu và ân sủng Chúa trong cuộc đời ta từ khi cất tiếng khóc chào đời với bí tích Rửa Tội, đến khi chuẩn bị nói những lời vĩnh biệt dương thế với bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Nếu việc chia sẻ chính máu thịt để nuôi sống đứa con bé nhỏ đang cưu mang trong bụng là biểu hiện của tình Mẫu-Tử, việc Thiên Chúa trao ban chính Mình Máu Thánh Chúa cho ta là biểu hiện của tình Thiên-Tử.

Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con sinh đến trong đời với tình Mẫu-Tử qua việc trao ban và lãnh nhận chính giọt máu và dòng sữa mẹ. Tạ ơn Thiên Chúa đã cho con sống trong tình Thiên-Tử với việc trao ban và lãnh nhận chính Mình Máu Thánh Chúa nơi bí tính Thánh Thể. Xin cho con biết trân quí và sống tình Mẫu-Tử và Thiên-Tử ấy trong việc tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, cũng như trong mỗi ngày sống, và trong từng biến cố của đời con.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid như hiện nay, nếu không thể lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa cách bí tich, ta có thể lãnh cách thiêng liêng cho đến khi có thể tham dự Thánh Lễ trở lại. Thiên Chúa ban ơn qua bí tích, nhưng Thiên Chúa và ơn ban của Ngài không bị giới hạn bởi bí tích.

Phạm Văn Đoàn SJ

Kiểm tra tương tự

Đọc Kinh Thánh là hỏi ý kiến của Chúa Kitô

“Nếu không biết, cứ hỏi bác Google, hỏi ChatGPT.” Đây là câu nói vui nhưng …

Tấc lòng Thượng Đế

Một đệ tử trẻ mới được nhận vào sống trong một tu viện. Đích thân …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *