Tâm sự

Lạy Chúa

Khi đời con bế tắc,
Chúa nhắc con sự gì?
Chúa muốn nói điều chi?
Xin tỏ bày con rõ!

 

Chúa kề tai nói nhỏ,
Đời giông tố nguy nan,
Chỉ cậy trông vững vàng,
Mới mang niềm hy vọng.

 

Ta muốn con hãy sống,
Trọn vẹn trót niềm tin,
Tin vào Ta chân tình,
Tin vào Cha nhân ái.

 

Muốn con đừng sợ hãi,
Mà ngã đổ tay chèo,
Đứng vững giữa sầu eo,
Kẻo trôi theo dòng nước.

 

Ước gì con hiểu được,
Ta thương con thế nào,
Nỡ nào bỏ con sao?
Mà cao rao, than trách?

 

Giữa trăm ngàn phương cách,
Chắc con phải phân vân,
Nhưng ta vẫn ân cần,
Dẫn lần theo Thiên Lộ.

 

Little Stream

Kiểm tra tương tự

Rao phong chức linh mục – 2023

Cha là ai? Mẹ là ai?

Cuộc sống ngày càng ít đơn giản. Điều này không khó để nhận thấy từ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *