Tân Tin Mừng Hóa Là Gì?

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới họp tại Roma từ ngày 07 đến 28 tháng 10 với chủ đề “Tân Tin Mừng Hóa để rao truyền Đức Tin Kitô giáo.” Vậy Tân Tin Mừng Hóa là gì? Phải chăng đây là một sứ mạng mới của Giáo hội?

Thật ra, việc công bố Tin Mừng cho toàn thể thế giới là sứ mạng của Giáo hội ngay từ buổi bình minh. Thượng hội Đồng Giám Mục Thế giới năm 1974 và Đức Phaolo VI đã nhấn mạnh đến sứ mạng này ngang qua cácTông Huấn. Sau này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mời gọi một cuộc Tân Tin Mừng Hóa. Vậy điều “mới” (tân) ở đây là gì?

Tin mừng hóa có nghĩa là việc mang Tin Mừng đến cho những vùng đất chưa bao giờ nghe biết về Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa. Còn Tân Tin Mừng Hóa có nghĩa là việc mang Tin Mừng đến những vùng đất đã có sự hiện diện của Kitô Giáo, nơi mà Tin Mừng đã từng lớn lên và phát sinh hóa trái nhưng nay đã chết dần chết mòn vì những lý do khác nhau. Sự mới mẻ của việc Tin Mừng Hóa cũng đề cập đến một nhu cầu cấp thiết trong việc tìm ra những phương thế mới mẻ để công bố Tin Mừng cho thế giới, đặc biệt là việc sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới trong việc công bố Tin Mừng.

Đây là một mối bận tâm lớn đối với Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đến nỗi vào tháng 10 năm 2010, Ngài đã tổ chức Phiên Họp của Hội Đồng Tòa Thánh bàn về chủ đề này. Và chủ đề này cũng được chọn cho Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ 13.

Vào 30 tháng 5 năm 2011,  trong bài nói chuyện với các tham dự viên trong phiên họp Khoáng Đại của Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách việc cổ võ Tân Tin Mừng Hóa, Đức Biển Đức nói như sau: “Thuật ngữ  “tân Tin Mừng hóa” nhắc nhớ về sự cần thiết phải có một cách thức công bố Tin Mừng mới mẻ hơn, đặc biệt cho những con người sống trong một bối cảnh ngày nay, một xã hội mà nơi đó sự phát triển của trào lưu thế tục hóa đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên những quốc gia Kitô truyền thống. Tin Mừng chưa bao giờ là một sự công bố mới về ơn cứu độ được thực hiện bởi Đức Kitô; ơn cứu độ đã làm cho con người dự phần vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, vào đời sống tình yêu của Ngài và ơn cứu độ giúp con người mở ra với một tương lai đầy hy vọng và chắc chắn. Nhấn mạnh điều đó vào thời khắc lịch sử này, Giáo hội được mời gọi để thực hiện sứ mạng Tân Tin Mừng Hóa, nghĩa là Giáo hội cần đẩy mạnh các hoạt động truyền giáo để có thể đáp lại một cách trọn vẹn lệnh truyền của Thiên Chúa. Công Đồng Vaticano II nhắc nhở rằng: những nhóm người mà Giáo Hội đang chung sống, thường bị thay đổi tận gốc vì nhiều lý do khác nhau, đến nỗi có thể xuất hiện những hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ.

Việc công bố Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ Duy Nhất trong thế giới hôm nay phức tạp hơn so với quá khứ, dù nó vẫn là một sứ mạng duy nhất so với sứ mạng vào buổi bình minh của Giáo hội. Sứ mạng không thay đổi, và lòng nhiệt thành và can đảm đã thúc đẩy các Tông đồ và các môn đệ đầu tiên cũng vậy. Chúa Thánh Thần, Đấng đã thúc đẩy các ngài mở cửa ra và đã làm cho họ trở nên những nhà rao giảng Tin Mừng, thì nay Ngài cũng thúc đẩy Giáo hội đến với một cuộc Tân Tin Mừng Hóa về niềm hy vọng cho con người trong thời đại chúng ta. Thánh Âutinh đã nói chúng ta không nên nghĩ rằng ân sủng Tin Mừng Hóa chỉ dành cho các Tông đồ và ân sủng này không còn nữa, đúng hơn nguồn mạch này được vén mở khi nó tuôn chảy và nó không ngừng tuôn trào. Và đây chính là cách thế mà ân sủng, thông qua các tông đồ, cũng đạt đến những người khác, những người được mời gọi để công bố Tin Mừng… Thực vậy, việc công bố Tin Mừng vẫn tiếp tục là một lời mời gọi dành cho toàn thân thể của Người Con Duy Nhất Được Sinh Ra, nghĩa là Giáo Hội của Ngài lan truyền ra toàn thể thế giới.”[1]

Ngoài việc lưu tâm đến việc tìm những phương thế truyền giảng Tin mừng mới, thì việc mỗi Kitô Hữu trở nên chứng tá cho Đức Kitô giữa lòng thế giới vẫn là điều quan trọng hơn cả. Làm sao để đời sống của mỗi người mang Đức Kitô đến với tha nhân. Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã nói: “Điều quan trọng là làm sao để đời sống của mỗi người Kitô hữu trở nên những dấu chỉ khả tín. Ngày nay, một sự làm chứng như thế cũng bao gồm việc dấn thân vào các công việc phục vụ cho công bình xã hội.” Vào ngày 16 tháng 5 năm 2011, Đức Thánh Cha nhắn nhủ tới các những thành viên trong cuộc họp của Hội Đồng Tòa Thánh cổ võ Công Lý và Hòa Bình rằng: “Tôi ước ao rằng Đức Giêsu phục sinh sẽ sưởi ấm trái tim của anh em và giúp anh em truyền bá hoa trái của hồng ân cứu độ ngang qua việc Tân Tin Mừng Hóa trong lĩnh vực xã hội và ngang qua việc trở nên chứng tá về một đời sống thánh thiện theo tinh thần Tin Mừng.

Cuối cùng, sự thành bại của sứ mạng Tân Tin Mừng Hóa phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng đã khởi sự và chính ân sủng của Ngài sẽ làm cho nó được thành toàn. Sứ mạng của chúng ta là cộng tác vào công trình của Ngài. Chúng ta được mời gọi để cầu nguyện xin Cha ban nhiều thời gặt vì như lời cầu nguyện của chính Đức Giê-su. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”(Mt 9,38).

Nguyễn Minh Triệu sj[1] Bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với các tham dự viên trong phiên họp Khoáng Đại của Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách việc cổ võ Tân Tin Mừng Hóa ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *