Thập Giá Cứu Độ

Là sự điên rồ với những kẻ khôn ngoan
Là điều nhục nhã với những người quyền thế
Thập giá mọc lên trong vũng đời tội lệ
Đẹp diệu vời ngất ngưỡng giữa trời thơ

Thập giá giương cao trên đỉnh Núi Thờ
Là Duyên cứu độ cho bao người tin cậy
Là Cớ ngã sa cho những ai ruồng rẫy
Để nhiều điều hiển lộ giữa trời thanh…

Là bảo chứng tình yêu từ cùng cõi cao xanh
Đến bén rễ giữa cung lòng đất thấp
Được vun xới bằng thịt xương nồng thắm
Được tưới gội trong máu huyết đậm tình

Trải qua bao mùa giông gió điêu linh
Thập giá dẫn đưa đoàn người về phía trước
Bao trăm năm những bước người tiếp bước
Cõi trần hoàn rộn khúc khải hoàn ca

Thập giá chẳng cần những bóng bẩy hào hoa
Có cần chăng là tình yêu sâu đậm
Mọi sự sẽ qua như trấu tro rác bẩn
Chỉ tình yêu đọng mãi giữa trời thơ

Thập giá đâu sợ trụi trần nhuốc nhơ
Có sợ chăng những giả hình tô điểm
Là hiện thân của tình yêu miên viễn
Thập giá cho đi, cho đến cạn đến cùng

Thập giá lặng thinh trong đêm tối mịt mùng
Sẽ sáng rực trời nguồn ân thiêng vĩnh phúc
Sẽ phá tan mọi tối tăm tù ngục
Dẫn đưa đoàn người về cõi sống thiên thu

Với những ai thật lòng theo sát gót Giêsu
Thập giá muôn đời là niềm đau đẫm máu
Niềm đau kết thành vàng châu ngọc báu
Lóng lánh giữa trời Thập Giá Vinh Quang

Cao Gia An, S.J.

Kiểm tra tương tự

Maranatha!

   Con đã muốn quẳng mình vào đêm tối Vùi mình vào vùng trống rỗng …

Con đường nhỏ

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su) *** Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế? …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *