[Thần học vui] Dẫn nhập thần học – Bài 4

Kiểm tra tương tự

Cái chết – sự an nghỉ êm đềm

Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái chết chấm hết mọi thứ. Chết là xong… Ai …

Câu chuyện hoà giải giữa Jacob và Esau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *