Thánh Lễ Cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Cha Giám Tỉnh và các cha đồng tế

 

[05.01.2023] Trong ngày an táng Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ cầu nguyện cho “một người Cha thánh thiện, một Mục tử nhân từ, một bậc Thầy lỗi lạc, một Chứng nhân trung kiên”. Sống tâm tình con thảo, Tỉnh Dòng Tên Việt Nam đã cùng với Giáo xứ Hiển Linh hiệp dâng Thánh Lễ cầu hồn, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tại nhà thờ Gx. Hiển Linh, Tp. Thủ Đức. Thánh Lễ do Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ chủ tế; một số Cha Dòng Tên trong khu vực Sài Gòn cùng đồng tế; đông đảo giáo dân tại Giáo xứ và các thầy tại Học viện Dòng Tên tham dự.

Cha Giám Tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. giảng lễ

Chia sẻ Tin Mừng Lc 23,33.39-43, Cha Giám Tỉnh Giuse nhắc đến ba hạng người liên hệ đến giây phút cuối đời của Chúa Giêsu: 1. Những kẻ đóng đinh Người – hạng người vô tâm với Chúa và với nỗi đau của tha nhân; 2. Tên trộm dữ – kẻ không chỉ gian tà nơi hành động tàn bạo đã gây ra trong quá khứ, mà còn gian tà trong cách hành xử với Chúa Giêsu trên thập giá; 3. Tên trộm lành – người nhận ra nỗi thống khổ của mình và được ơn đức tin lúc treo trên thập giá. Phân tích ba hạng người này, Cha Giám Tỉnh cho thấy sự trổi vượt của Chúa Giêsu (mẫu người trọn hảo): một Thiên Chúa khiêm hạ, thứ tha trước sự gian ác và giễu cợt của con người; một Thiên Chúa chịu chết vì tội nhân loại, và một Thiên Chúa hứa ban sự sống đời đời cho con người (Lc 23,43).

 

Cộng đoàn
Cộng đoàn

Liên hệ đến lối sống trọn hảo của Chúa Giêsu trong Thánh Lễ an táng Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Cha Giám Tỉnh Giuse chia sẻ về sự xuất chúng của Đức cố Giáo Hoàng khi ngài đã bắt chước và kết hợp mật thiết với Thiên Chúa:

Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã đạt đến tầm mức hiểu biết thâm sâu về Thiên Chúa nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Ai cũng biết, vị giáo hoàng đáng kính này là một người có sự hiểu biết trổi vượt về Thiên Chúa. Ngài là một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ XX và đầu Thế kỷ XXI này. Tầm hiểu biết của ngài về Thiên Chúa vượt xa nhiều người chúng ta, nhờ những năng lực tự nhiên được Thiên Chúa phú bẩm, nhờ môi trường giáo dục có nền tảng vững chắc, và nhờ khả năng suy tư sắc bén của mình. Đức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI không chỉ hiểu biết về Thiên Chúa qua sách vở, qua suy tư thần học-triết học, mà trên hết, ngài “hiểu biết Thiên Chúa” ngang qua đời sống cầu nguyện và phụng vụ, và ngang qua vai trò là một mục tử của Hội Thánh (tại địa phương cũng như hoàn vũ).

Di ảnh Đức Cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

 

Tưởng nhớ Đức cố Giáo Hoàng, Cha Giám Tỉnh cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài để Thiên Chúa sớm cho ngài được diện kiến nhan Chúa. Cũng xin ngài cầu bầu trước tòa Thiên Chúa cho mỗi tín hữu có thể sống mạnh mẽ trong đức tin, lòng mến, và niềm hy vọng để có thể ăn năn hoán cải như người trộm lành, và có thể hiểu biết thâm sâu về Thiên Chúa – Đấng từ ái và giàu lòng xót thương.

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Lời khẩn nguyện ẩn giấu trong lời kết của Kinh Kính Mừng

Mẹ Maria sẽ đồng hành cùng chúng ta nếu chúng ta mở ra với Mẹ, …

Hỡi các bậc phụ huynh, thánh Tôma Aquinô sẽ giúp bạn vượt qua những năm tháng mệt mỏi

Thánh Tôma Aquinô hiểu sự hiện hữu như một quá trình năng động chuyển từ …