Inauguration of Fr Nghia14

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tiếng gọi. Ngày …

Vẫn còn đó …nghèo

  Dưới cái nắng hanh hanh của một buổi chiều cuối tuần, anh em học …