Inauguration of Fr Nghia3

Kiểm tra tương tự

Thiên Chúa đã yêu thế gian (Chúa nhật Chúa Ba Ngôi)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến …

Hội Sinh Viên Công Giáo Vinh-Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Anselmô Quan Thầy Và Bế Giảng Năm Học 2022-2023

Vào lúc 17h00 chiều ngày 28/5/2023, Hội Sinh viên Công giáo Vinh (SVCG) – một …