Thánh lễ nhắc lại lời khấn và trao tác vụ ngoại thường

[23.09.2023] Cha Giám tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ đã cử hành Thánh Lễ nhắc lại lời khấn và trao tác vụ Mình Thánh Chúa ngoại thường cho các thầy Dòng Tên tại học viện Thánh Giuse. Thánh Lễ cũng được cử hành với ý hướng xin ơn cho học viên được yêu mến và trung tín với những gì đã cam kết với Thiên Chúa và sứ mạng của Giáo Hội được trao phó cho Dòng Tên.

Cha Giám tỉnh và các cha đồng tế
Các học viên nhận tác vụ

Trước khi lãnh nhận tác vụ và nhắc lại các lời khấn, Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu đã giúp các học viên cầu nguyện và ý thức sâu xa hơn các lời khấn của Dòng Tên trong tương quan với sứ mạng. Lời khấn đầu của Dòng Tên là lời khấn đơn (simple) nhưng là khấn trọn đời; ngay từ sau nhà tập, tu sỹ Dòng Tên đã muốn thuộc trọn về Chúa mãi mãi. Thứ đến, việc nhắc lại lời khấn không phải giống như việc lặp lại cách nhàm chán nhưng là sự làm mới mối tương quan giao ước với Thiên Chúa để tiếp tục sống nhiệt huyết và sốt sắng hơn. Cuối cùng, lời khấn trọn đời thuộc về Chúa là một sự can đảm và liều lĩnh, để có thể theo Chúa thì tự nỗ lực của con người là chưa đủ, cần ơn Chúa trợ giúp mới có thể trở thành một “Đức Kitô khác”.

Cha Giám tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. giảng lễ

Chia sẻ trong Thánh Lễ, Cha Giám tỉnh Giuse dựa vào đoạn Lời Chúa 1Tm 6,13-16 để lưu ý cộng đoàn tầm quan trọng của việc giữ luật Chúa truyền đến mức tinh tuyền, đạo hạnh, không chi đáng trách. Qua đó, Cha mời gọi mỗi học viên Dòng Tên sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa không chỉ qua một số hành động hay giá trị cụ thể nhưng còn nên đồng hình dạng với Chúa Kitô vác thập giá. Liên quan đến lời khấn và sứ vụ, Cha Giám tỉnh mời gọi mỗi học viên từng giây phút cảm nghiệm sự bất xứng nhưng Chúa yêu thương, kêu gọi; qua đó, có thể sống thái độ biết ơn và có thể chia sẻ tình thương của Thiên Chúa cho mọi người theo tinh thần đức bái ái. Một cách cụ thể, khi lãnh nhận và trao Mình Thánh Chúa cho người khác, không trao máy móc như một liệu pháp “giả dược” làm an lòng bệnh nhân, nhưng trao với lòng tin, lòng yêu mến, để Mình Thánh Chúa được đón nhận cách xứng hợp hơn.

Xin cho mỗi Giêsu hữu và từng học viên Dòng Tên được yêu mến lời khấn và sứ vụ để danh Thiên Chúa được tôn vinh hơn.

Nghi thức trao thừa tác vụ

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Nhớ về em

Màn đêm buông xuống, vạn vật chìm sâu trong giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch, …

Ơn gọi Tông Đồ Thánh Kinh và Thánh Thể

Hai cách thể hiện nơi một khuôn mặt và một trái tim, Đức giáo hoàng …