Thánh lễ trao tác vụ đọc sách, giúp lễ và nhắc lại lời khấn

Ngay khi kết thúc học kỳ I, niên học 2022 – 2023, quý thầy thuộc Cộng đoàn Học viện Dòng Tên (HVDT) đã bước vào kỳ tĩnh tâm Triduum để nghỉ ngơi trong Chúa, tạ ơn Thiên Chúa về những ân sủng Ngài ban và dâng lên Chúa kỳ học mới. Sau ba ngày tĩnh tâm, ngày 15.01.2023, quý Cha trong ban huấn luyện HVDT cùng Cha Giám tỉnh Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, SJ đã dâng Thánh Lễ nhắc lại lời khấn cho tất cả các thầy học viên và trao thừa tác vụ Đọc Sách cho 6 thầy thần sinh năm I, tác vụ Giúp Lễ cho 11 thầy thần sinh năm II.

Các cha đồng tế và cộng đoàn

Giảng Lời Chúa, Cha Giám tỉnh Giuse đã chia sẻ vai trò ngôn sứ của tiên tri Isaia: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất”. Vai trò này đã được người tôi trung thể hiện qua việc “đem nhà Giacóp bị lưu đày trở về Chúa và quy tụ dân Ítrael chung quanh người”. Ở đây, Cha Giuse nhấn mạnh đến vai trò địa lý và tâm hồn: “Người tôi trung không chỉ đưa dân tộc Ítrael đang lưu đày tại Babylon hồi hương nhưng sâu xa hơn còn đưa tâm hồn của họ trở về với Chúa”. Theo đó, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô để chiếu tỏa ánh sáng Chúa trong đời sống cá nhân và cho mọi người.

Phần trao tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ được cử hành ngay sau bài giảng. Hai thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ không phải là chức thánh nhưng khi lãnh nhận hai tác vụ này, các thầy được thực hành cách chính thức những công việc phụng vụ mà Giáo Hội trao cho. Các thầy được mời gọi sống Lời Chúa triệt để hơn, truyền lại Lời Chúa cho dân Ngài cách cụ thể hơn, và trở nên xứng đáng hơn khi phục vụ Bàn Thờ.

Nghi thức trao thừa tác vụ giúp lễ
Nghi thức trao tác vụ đọc sách

Cuối cùng, “để thêm lòng sốt mến, để nhắc nhớ lại cam kết đã có, và để thêm vững chắc trong ơn gọi” (HP. 346), các thầy đã nhắc lại lời khấn trọn đời sống Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng Phục trong Dòng Tên.

Nghi thức nhắc lại lời khấn

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban tình yêu và ân sủng để mỗi Giêsu Hữu Dòng Tên có thể dấn thân mạnh mẽ hơn trong hành trình ơn gọi làm bạn đường của Chúa Giêsu và để danh Chúa được tôn vinh hơn.

Các cha đồng tế và các thầy lãnh nhận tác vụ giúp lễ và đọc sách

Xem hình tại: https://photos.app.goo.gl/FCR1kFqFNL4uXFjf6

 

Pr. Nguyễn Văn Đương, SJ

Kiểm tra tương tự

Đại học Giáo hoàng Gregorian – Kỳ 2: Thay đổi vì lợi ích sinh viên

Linh mục Dòng Tên người Mỹ, cha Mark Lewis, SJ, hiện là hiệu trưởng của …

Một đan sĩ thừa sai tại Việt Nam sắp được phong chân phước

Cha Benoît Thuận (1880 – 1933), một linh mục thừa sai người Pháp và là …