Thánh Phêrô-Phim Truyền Giáo (3)

Kiểm tra tương tự

Người Tôi Tớ của Chúa עֶבֶד ‘ebed Adonaj

  Ai đó đọc một cách chăm chú và liên tục “Sách An Ủi” (Sách …

Suy niệm về thánh Giuse

  Ơn xin: Xin cho tôi biết để cho Chúa sử dụng đời mình hầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *