Thầy Giuse Phạm Đình Cư, S.J. được truyền chức phó tế tại Phi Luật Tân

8 giờ 30, sáng thứ bảy ngày 23.08.2014, tại nhà thờ Giêsu trong khuôn viên Đại Học Dòng Tên Ateneo de Manila đã diễn ra Thánh Lễ truyền chức phó tế cho 11 tu sĩ Dòng Tên, trong đó có 5 thầy thuộc Tỉnh Dòng Phi Luật Tân, 5 thầy thuộc Tỉnh Dòng Hàn Quốc và thầy Giuse Phạm Đình Cư, S.J., thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam. Thánh Lễ truyền chức phó tế do Đức cha Joseph Amangi Nacua, OFM Cap, Giám mục giáo phận Ilagan, Isabela cử hành.

01_ChaPhucgiupthayCu_macao 03 04 05

 

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *