Thiếu Nhi Thiếu Niên Giáo Xứ Tạo Tác Cắm Trại

Mỗi khi đến hè, các em học sinh giáo lý của giáo xứ có những giờ sinh hoạt thay vào giờ học giáo lý. Những giờ sinh hoạt này giúp đào tạo những kỹ năng cần thiết cho các em. Năm nay, các giáo lý viên giúp các em có những kiến thức cơ bản về hàng đội, mật thư, dấu đi đường.
Sau bốn tuần lễ học hỏi, các em có một ngày cắm trại ngoài trời thật thú vị. Khởi đầu ngày cắm trại, Cha xứ đã đến đất trại dâng thánh lễ cho các thiếu nhi, thiếu niên, các giáo lý viên và một số phụ huynh đi theo.

Sau thánh lễ, các em bắt đầu chơi trò chơi lớn. Với chủ đề của ngày trại năm nay là: Về Đất Hứa, các em phải vượt qua nhiều thử thách, chướng ngại như Dân Chúa thời xưa.

Thế nhưng, chướng ngại vật mà các em vượt qua khi tham gia trò chơi không chỉ là những vật cản, hình phạt ở các trạm phải qua mà còn phải vượt qua cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ dường như không dứt.

Dù nhiều trở ngại, các em thiếu nhi thiếu niên vẫn hăng say, nhiệt tình đi hết các chặng đường gian khổ để về Đất hứa.

Bên cạnh những sinh hoạt về thể năng trong hè, các em còn được phát triển về trí năng qua lớp Anh Văn sinh động và thực tế nữa: http://dongten.net/noidung/14912

Ban Truyền Thông Giáo Xứ Tạo Tác

Kiểm tra tương tự

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 60

TTMY 60  

Bản Tin “Tạo Tác Mến Yêu” Số 59

TTMY 59  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *