Thông báo về Thánh Lễ dành cho sinh viên tại Trung tâm Đắc Lộ

1

Kính gửi Quí Cha,

Và Quí Thông Tín Viên các Nhóm, Thuộc Trung Tâm Đắc Lộ

Nhà Nguyện I-Nhã có ý định dành MỘT THÁNH LỄ CHO SINH VIÊN. Trước mắt sẽ bắt đầu Thánh Lễ này vào các tháng có Chúa Nhật Thứ Năm, để từng bước xem việc phục vụ này đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ sinh viên đến đâu.

Cụ thể trong tháng 6 này, vào ngày 29 tháng 6, ngày lễ kính Thánh Phêrô và Phao Lô Tông Đồ, chúng ta sẽ có THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN DÀNH CHO SINH VIÊN. Việc phục vụ HÁT LỄ trong Thánh Lễ này sẽ do nhóm Sinh Viên Hiệp Thông phụ trách. Như thế, mỗi khi tháng nào có Chúa Nhật thứ Năm của tháng, thì lễ đó sẽ dành cho sinh viên. Tuy nhiên, điểm nhắm là cho giới trẻ sinh viên, và các bài giảng lễ sẽ nhắm đến giới trẻ sinh viên, nhưng VẪN LÀ THÁNH LỄ PHỤC VỤ CHO CỘNG ĐOÀN, bởi vì Thánh Lễ này được tổ chức vào lúc 7 g 30 sáng Chúa Nhật Thứ Năm của tháng, là GIỜ LỄ CỦA CỘNG ĐOÀN, cho nên, tuy là lễ CHO SINH VIÊN, nhưng đồng thời cũng phục vụ cho Cộng Đoàn nữa, để ít là có sự HIỆP THÔNG trong thời gian đầu.

Vì thế, với tư cách là Đặc Trách, tôi xin gửi thông báo này đến các bạn Thông Tín Viên các nhóm, để xin các bạn khuyến khích các bạn trẻ sinh viên tham dự Thánh Lễ này. Trong tương lai, nếu đó là NHU CẦU THỰC SỰ của các bạn trẻ sinh viên, sẽ sắp xếp lại GIỜ LỄ, để ƯU TIÊN cho các bạn có thể tham dự Thánh Lễ thuộc giới trẻ sinh viên, vì nhà nguyện của chúng ta quá nhỏ.

Với thông báo này,  Ca Đoàn Đắc Lộ sẽ không phải phục vụ Thánh Lễ tuần Thứ Năm của tháng nữa. Xin cám ơn Ca Đoàn Đắc Lộ từ lâu đã hy sinh cáng đáng hát lễ thêm các Chúa Nhật Thứ Năm trong tháng. Nếu hoàn cảnh sẽ TÁCH RIÊNG THÁNH LỄ này ra, thì ca đoàn Đắc Lộ sẽ hát trở lại như cũ.

Xin kính chào, và mong Thánh Lễ đầu tiên do các bạn Sinh Viên Hiệp Thông phụ trách sẽ TỐT ĐẸP.

Kính chào,

Lm Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa SJ

Đặc Trách Nhà Nguyện I-Nhã

Kiểm tra tương tự

Đúng là, chỉ có Chúa mới biết!

Vài hôm trước, đang làm việc tại phòng, cha xứ gọi điện: cha Quyết xem …

Giáo Xứ Nỷ Mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua và ra mắt Đoàn Kim Nhạc

    Thánh Lễ Trọng Mừng Chúa Giê-su Ki-tô Vua Vũ trụ, Đấng bảo trợ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *