Thống kê số tu sĩ Dòng Tên năm 2013

worldprovmapBản thống kê này dựa vào báo cáo thống kê của các Tỉnh và Miền Dòng Độc lập. Thành viên của 10 Miền Phụ thuộc được tính chung trong thống kê của các Tỉnh mà các Miền này trực thuộc. 403 Giêsu hữu đang phục vụ tại các Nhà ở Rôma (gồm cả trụ sở trung ương) cũng được tính chung với Tỉnh hay Miền mà họ là thành viên. Hiện nay, Dòng Tên trên toàn thế giới có 83 Tỉnh Dòng, 6 Miền Độc lập và 10 Miền Phụ thuộc được phân bố theo 9 Vùng (Assistancy): Phi Châu, Nam Mỹ Latinh, Bắc Mỹ Latinh, Nam Á, Châu Á – Thái Bình Dương, Trung và Đông Âu, Nam Âu, Tây Âu và Hoa Kỳ.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, tổng số tu sĩ Dòng Tên trên toàn thế giới là 17,287 tu sĩ, trong đó có 12,298 linh mục, 1,400 tu huynh, 2,878 học viên (ứng viên linh mục) và 711 tập sinh. Với tổng số tu sĩ này, Dòng Tên là dòng nam có số tu sĩ đông nhất trong Giáo Hội (chỉ đứng sau gia đình Phan Sinh nếu tính chung 3 nhánh tự trị: Dòng Anh Em hèn mọn (OFM) khoảng 15.000 tu sĩ, Anh Em Hèn Mọn Lúp Dài – OFM Capuccinorum khoảng 11.300 tu sĩ, Anh Em Hèn Mọn Viện tu – OFM Conventualium khoảng 4.500 tu sĩ)

23

4

KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Dòng Tên trên thế giới được phân bố theo 9 Vùng (Assistancy)

AFR: Phi Châu

ALM: Nam Mỹ Latinh

ALS: Bắc Mỹ Latinh

ASM: Nam Á

ASP: Châu Á – Thái Bình Dương

ECO: Trung và Đông Âu

EMR: Nam Âu

EOC: Tây Âu

USA: Hoa Kỳ

Chỉnh Trần, S.J.

Nguồn: Jesuit Curia

 

Kiểm tra tương tự

Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau Khóa họp I của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành?

Khóa họp thứ nhất của Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành đã bế …

Chuẩn bị hành trình về Nhà Cha

“Ý của Cha tôi là tất cả những ai tin vào người Con, thì được …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *